Rekolekcijos jaunimui „Stipriau už neapykantą...““ Vabalninke

arba, tiesiog, „Stipriau už neapykantą...“

 

Rekolekcijos

„Tegul Viešpats laimina ir saugo,

Tesuteikia Jis ramybę Tau.

Tepripildo Tavo širdį meilės

Ir tepasilieka su Tavim.“

Žodžiai iš giesmės

      Sausio 12-13 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje vyko renginys jaunimui, rekolekcijos „Stipriau už neapykantą...“. Tai - dvasinės pratybos, intensyvios maldos, susikaupimas. Šiuo renginiu buvo siekiama, kad moksleiviai patirtų dvasinį artumą, atpažintų, kiek jie yra paliesti blogio, pykčio, neapykantos, kad ryžtųsi būti geresni, nesmurtautų, gebėtų atleisti, nepykti, daryti gera, suvoktų, kad Dievas dovanoja laisvę, atleidimą, susitaikinimą.

      Rekolekcijose dalyvavo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro moksleiviai, Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokinių grupė, mokinės iš Anykščių J.Biliūno gimnazijos bei Anykščių rajono Viešintų pagrindinės mokyklos.

      Renginiui buvo „rezervuotas“ mokyklos bendrabutis. Jo patalpose vyko didžioji dalis užsiėmimų, moksleiviai čia maitinosi, ilsėjosi.

      Veikla buvo organizuota grupelėmis, kurios turėjo susigalvoti pavadinimą, prisistatyti, išsakyti savo požiūrį į smurto apraiškas gyvenime, dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. Grupelių vadovais buvo paskirti savanoriai iš PVJC Rasa Ratkevičiūtė, Ovidijus Antanaitis, Andrius Kilius, Dovilė Skorupskaitė bei Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos ateitininkų būrelio narės Raimonda Jurkevičiūtė ir Eglė Šimavičiūtė. Vadovai su grupių nariais dalijosi savo patirtimi, kalbėjo jiems apie drąsą išpažinti nuodėmes, išpažinties svarbą ir naudą.

      Veiklos buvo labai įvairios. Rekolekcijų dalyviai piešė, kūrė Gerojo Samariečio vizitinę kortelę, žiūrėjo filmą „Visi nepastebėti vaikai“, dalyvavo atsivėrimo žaidimuose, išklausė du Panevėžio Petro ir Povilo bažnyčios vikaro kunigo Vidmanto Bloškio mokymus „Apie gerąjį Samarietį“ ir „Ką reiškia atsukti kitą skruostą“.

      Šeštadienio vakaras buvo skirtas įvadui į susitaikymą ir asmeninius pokalbius. Rekolekcijų dalyviai turėjo tris galimybes: atlikti išpažintį ir pasikalbėti su kunigu, kalbėtis su grupių vadovais, rašyti atleidimo laišką. Vabalninko klebonijos patalpose su jaunimu bendravo Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros vikarai kunigai Vitalius Kodis ir Dainius Matiukas, Vabalninko parapijos klebonas Povilas Miškinis, kunigas Henrikas Bernatovičius. Ramioje žvakių šviesoje jaunimas giesmėmis liudijo meilę dievui, ramybę, susitaikymą, bendrai meldėsi.

      Sekmadienį moksleiviai ir jų vadovai dalyvavo šventose mišiose, giesmėmis pradžiugino į mišias susirinkusius tikinčiuosius, pasidalinę išgyvenimais ir patyrimais išsiskirstė... Bet su viltimi dar bent kartą sudalyvauti panašiame renginyje.

      Tokius renginius organizuoja Panevėžio vyskupijos jaunimo centras (PVJC), vykdantis socialines programas, paremtas krikščioniškomis vertybėmis. Šio centro komanda (vadovė Jolita Šarkaitė, Asta Degenytė, Andrius Meškauskas) su viena iš veiklos programų ir atvyko į Vabalninką. PVJC į mokyklą pakviesti pasiūlė tikybos mokytoja Sigutė Sakalauskienė, o skyriaus vedėja Vilija Daukienė ir neformalaus ugdymo organizatorė Valentina Jarutienė ėmėsi organizuoti šį renginį. Dalyvių grupę aktyviai rinko Vabalninko skyriaus pramonės įmonių prekybos konsultanto specialybės 8 grupės moksleivė Eglė Kavaliauskaitė. Apgyvendinimu ir renginio dalyvių saugumu rūpinosi bei visuose renginiuose dalyvavo bendrabučio auklėtojas Boleslovas Marcikonis. Moksleivių maitinimui vadovavo „vyriausia šeimininkė“ Stasė Čyžienė, jai talkino renginio organizatorės. Smagiai po virtuvę sukinėjosi ir cepelinus ruošė Biržų technologijų ir verslo mokymo centro vaikinai.

      Aptariant rekolekcijų naudą, buvo girdėti žodžiai: patiko susitaikymo vakaras, išpažintis, bendra giesmė, bendra malda ir... visos rekolekcijos nuo pradžios iki pat galo.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

S. Nėries g. 8, Vabalninko m., Vabalninko sen., Biržų r. sav., LT-41318 (8 450) 54332 +370 668 76060 vabalninkoskyrius@btvmc.lt