Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Svetainės medis baltas

1234.png

Centro gyvenimas 2017-18

      Mokinių priėmimas 2017-2018 m. m. Profesinio mokymo grupių formavimas, jų pasiskirstymas pagal lygmenis. Mokinių skaičius pagal išsilavinimo lygį. Vykdomos profesinio mokymo ir pagrindinio ugdymo programos.

      Išlieka stabilus priėmimas į Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (toliau - Centras) profesinio mokymo programas (toliau - PMP), skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją. Nuo šių mokslo metų Centre atnaujintas priėmimas į pagrindinio ugdymo programą ( į I ir II gimnazijos klasę), skirtas asmenims turintiems pradinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti pagrindinį išsilavinimą.

            2017 - 2018 m. m. ugdymo procesas vykdomas 30 - yje profesinio mokymo grupėse ir 1 – oje klasėje mokiniai siekia įgyti pagrindinį išsilavinimą. (2017 m. spalio 1 d. duomenimis mokosi 750 mokinių).

      1 lentelė. Centro mokinių kontingentas 2017 m. spalio 1d.

Eil. Nr.

Specialybė

Kursas

Grupė, grupės vadovas

Mokinių skaičius grupėje

1.        

Apdailininko (statybininko) (330073202)

III

51, Vidas Povilionis

22

2.        

Automobilių mechaniko (330071606)

III

52, Audrius Gurklys

19

3.        

Virėjo (330101306)

Floristo (330021408)

III

53, Regina Karosienė

15

9

4.        

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

III

57, Reda Grinkienė

29

5.        

Pardavimų konsultanto (330041707)

III

58, Danguolė Repečkienė

14

6.        

Želdinių tvarkytojo (217081202)

III

59, Genė Kanaitienė

12

7.        

Apdailininko (statybininko) (330073202)

II

63, Ramunė Mikalauskaitė - Ašakienė

22

8.        

Automobilių mechaniko (330071606)

II

II

64, Vilius Čiapas

26

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (330041708)

8

9.        

Virėjo (330101306)

II

65, Vitalija Pociūnienė

24

10.    

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440041711)

II

66, Laimutė Pilkauskienė

29

11.    

Floristo modulinė (M44021402)

II

67, Edita Prunskienė

24

12.    

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

II

71, Valentina Jarutienė

22

13.    

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

II

72, Marytė Martinkevičienė

25

14.    

Pardavimų konsultanto (330041707)

II

73, Genė Kanaitienė

25

15.    

Želdinių tvarkytojo (217081202)

II

74, Daiva Čebatorienė

14

16.    

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (440071615)

II

75, Reda Grinkienė

30

17.    

Pardavimų konsultanto (440041710)

II

76, Violeta Vilkelienė

38

18.    

Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302)

II

77, Dalė Markutienė

36

19.    

Apdailininko (statybininko) (330073202)

I

78, Donatas Makrickas

23

20.    

Automobilių mechaniko (330071606)

I

79, Asta Bacevičienė

25

21.    

Virėjo modulinė (M43101302)

I

80, Gražina Kregždienė

21

22.    

Apdailininko (statybininko) modulinė (M44073204)

I

81, Jolanta Širmelienė

28

23.    

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo(440041718)

I

82, Giedrė Jankūnienė

22

24.    

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

I

83, Valentina Jarutienė

28

25.    

Pardavimų konsultanto (330041707)

I

84, Vilma Indriliūnaitė

22

26.    

Želdinių tvarkytojo (217081202)

I

85, Sigutė Sakalauskienė

20

27.    

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė (M44071605)

I

86, Daiva Čebatorienė

26

28.    

Pardavimų konsultanto (440041710)

I

87, Violeta Vilkelienė

26

29.    

Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302)

I

88, Dalia Liaukevičienė

29

30.    

Konditerio modulinė (M44101301)

I

89, Renata Kaminskienė

21

31.    

I gimnazijos (9) klasė

Laima Šlekienė

16

Iš viso grupių: 31

Iš viso mokinių: 750

      2 lentelė. Centro Profesinio mokymo grupės pagal programų lygmenį. 2017 m. spalio 1d.

PMP lygmuo

PMP grupių skaičius vnt.

PMP grupių dalis %

PMP, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217)

3

10 %

PMP, skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33)

16

53 %

PMP, skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44)

11

37 %

   3 lentelė. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas Centre pagal išsilavinimo lygį 2017 m. spalio 1 d.

Besimokančių asmenų išsilavinimas

Mokinių skaičius vnt.

Mokinių skaičiaus dalis %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skirta įgyti pagrindinį išsilavinimą  (su kodu 2011)

16

2 %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217)

46

6 %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33 ir M43)

379

51 %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44 ir M44)

309

41 %

      4 lentelė. Vykdomos profesinio mokymo programos, mokinių skaičius jose 2017 m. spalio 1 d.

Profesinio mokymo programa

Mokinių skaičius

Bendras mokinių skaičius to paties pavadinimo profesinio mokymo programoje

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 330041707)

104

160

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas M44071605)

26

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 440071615)

30

Pardavimų konsultanto (kodas 330041707)

61

125

Pardavimų konsultanto (kodas 440041710)

64

Socialinio darbuotojo padėjėjo (kodas 440092302)

65

65

Želdinių tvarkytojo (kodas 217081202)

46

46

Apdailininko (statybininko) (kodas 330073202)

67

95

Apdailininko (statybininko) (kodas M44073204)

28

Automobilių mechaniko (kodas 330071606)

70

70

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 330041708)

8

59

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440041711)

29

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440041718)

22

Virėjo (kodas 330101306)

39

60

Virėjo (kodas M43101302)

21

Floristo (330021408)

9

33

Floristo (M44021402)

24

Konditerio (M44101301)

21

21

IŠ VISO

734

 DSC 0211a

      Tai linksma šventė ir susikaupimo akimirka prieš didelį darbą. Ji suburia mus visus bendram tikslui, atveria tobulėjimo erdves, vedančias į pažinimą. Pirmakursiams - tai susipažinimas su grupės auklėtojais, naujais draugais, vyresniesiems-smagus susitikimas po vasaros atostogų.

DSC 0665a

       Šiais mokslo metais Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vyko netradicinė Mokytojo diena. Nors ir kaip kasmet mokiniai „pakeitė“ mokytojus per pamokas, tačiau tikrieji mokytojai šiemet ne tyliai stebėjo, kas vyksta mokykloje, taip pat buvo aktyvūs renginio dalyviai. Mokytojai buvo įpareigoti į mokykla ateiti apsirengę sportine apranga. Pamoka prasidėjo sporto salėje rytine mankšta. Paskui tariamas kūno kultūros mokytojas ragino dalyvauti įvairiose sporto ir kitokiose rungtyse, kurios lavino ne tik kūną, bet ir ugdė kūrybiškumą. Po aktyvios veiklos sporto salėje visų laukė paruoštas vaišių stalas, prie kurio tikrieji ir laikinieji mokytojai pasidalino šios dienos įspūdžiais.

 22662808 1477102265659728 1086145722 oa

      2017.10.19 dieną vykome į edukacinę ekskursiją „Grūdo kelias“ Sodeliškių dvaro sodyboje. Susipažinome su senovine sodyba, kur dvaro šeimininkė aprodė daugelį įdomių čia esančių objektų. Teko apsilankyti vieninteliame Lietuvoje veikiančiame malūne kuriame stebėjome kaip malami miltai. Taip pat pamatėme senovinę techniką: dviračius, motociklus, mašinas, traktorius. Turėjome galimybę savo rankomis formuoti duonos kepaliukus ir juos iškepti. Dvaro šeimininkė aprodė sodyboje esančius gyvūnus: elnyną (kuriame yra 247 elniai), dvi alpakos, danieliai, asiliukas.

 DSC 0953a

      Spalio 20 d. devintokams vyko netradicinė dorinio ugdymo pamoka „Gamta – gyvenimo mokytoja“. Vaikščiojome po Biržų pilies teritoriją, Širvėnos ežero pakrante. Mokėmės pastebėti ir pasidžiaugti spalvingo rudens grožiu. Stebėdami gulbių porelę matėme, kaip paukščiai vienas kitą globoja, mokėmės darnos, gebėjimo suprasti vieni kitus.

 20171026 133201a

      Spalio 26 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro pirmo kurso mokiniai, lydimi mokytojų ir kelių antrakursių, vyko į pažintinę išvyką po literatūriniais vadinamus Anykščius. Kelionės tikslas buvo susipažinti su vienu gražiausių literatūriniu atžvilgiu turtingiausių Aukštaitijos kampelių, skatinti mokinius turiningai praleisti laisvalaikį, skiepyti estetinius jausmus, mokyti pajausti gamtos grožį, stiprinti tarpusavio bendravimą. Kadangi mokykla kasmet švenčia Pirmakursių krikštynas, šiemet buvo sugalvota jas surengti ne tradicinėje aplinkoje, o prie Puntuko akmens. Tai atrodė įspūdingiau ir įdomiau. Šią „ceremoniją“ vykdė 3 antro kurso mokiniai. Pirmakursiai klausė ir vykdė jų komandas. Po priesaikos jie tapo pilnaverčiai mokyklos mokiniai.

 20170926 103407a

      Kiekvienas naujas atradimas ir pažinimas tobulina žmogų. Šiais mokslo metais pradėta įgyvendinti virėjo modulinė programa. Mokant pirmąjį modulį – įvadą į būsimą profesiją – tarp mokytojų ir virėjų bei konditerių mokinių užsimezgė naudinga ir smagi pažintis. Buvo organizuotos išvykos į obuolių sodą. Čia mes visi draugiškai kibome į talką: skynėme bei rinkome raudonskruosčius obuolius. Darbas visus suvienijo ir leido pajusti pagalbą vienas kitam. Mūsų surinktus obuolius vežėme į Medeikiuose įsikūrusią Ernesto Balčiūno obuolių spaudyklą. Ūkio savininkė mus mielai sutiko ir viską aprodė. Stebėjome tolimesnį obuolio kelią iki tol, kol tampa gardžiomis sultimis. Diena buvo saulėta ir šilta, tokią kaip tą dieną buvo mūsų nuotaika.

 20171116 104054a

      Lapkričio 16- tąją minėjome Tarptautinę tolerancijos dieną. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – rankos.

      Idėjos esmė – žmogaus rankomis daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna.

      Renginį pradėjo 9 klasės mokinė Lijana Makšimaitė. Ji priminė šios dienos reikšmę. Centro socialinė pedagogė pristatė viešnią, buvusią lietuvių kalbos mokytoją Elvyrą Čižauskienę, kurią 2015 metais apdovanojo Lietuvos prezidentė „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“. Ji mokiniams papasakojo apie nacių okupaciją, nes buvo šių įvykių dalyvė. Pasakojo apie Biržų rajone, Pakamponių kaime, persekiojamus ir naikinamus žydus.

 20171114 111138a

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro 9 klasės mokiniai susipažįsta su įvairiomis profesijomis. Jie buvo įtraukti į Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo renginį. Išvakarėse mokiniai kepė tos dienos simbolį – rankos formos sausainius.  

 konkursasa

      Mokykla – tai ypatingas pasaulis. Čia praleisti metai į kiekvieno žmogaus atmintį įsirėžia giliausiai. Šiandien mokytojams rūpi ne tik perduoti mokiniui žinias, bet ir ugdyti visavertę asmenybę. Yra jaunų žmonių, kurie mąsto apie savo vietą gyvenime. Jie supranta, kad labai svarbu įgyti išsilavinimą ir tinkamai pasirinkti profesiją.

 24201071 1934211743495120 520631652 oa

      Lapkričio 13 d. profesijos mokytojos Marytė Bistrickienė, Jolanta Širmelienė ir Iveta Ruplėnienė išvyko į vienos savaitės stažuožę Kipre pagal Erasmus+ projektą „PROFESINĖS PATIRTIES IR TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA SU ERASMUS+“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-035122

 logo erasmus plusa

      Dabartinė ekonominė situacija bei išaugę emigracijos mastai blogina situaciją šeimose, kuriose auga vaikai. Į profesines mokyklas, teikiančias vidurinį išsilavinimą, ateina vis daugiau socialinę atskirtį patiriančių mokinių. Jie dažnai būna nemotyvuoti, neturi aiškios vizijos apie savo profesiją.

 image 0 02 05 e25475645f773db12071832f4663d5ab06a18f5a6bdcb69b3a972dfcde57371d Va

      Artėjant gražiausioms metų šventėms, būsimi 65 ir 53 grupių virėjai per praktikos pamokas mokėsi gaminti biskvitinius pyragėlius-keksiukus. Š.m. gruodžio 21 d. su šiomis iškeptomis saldžiomis dovanėlėmis virėjų ir konditerių profesijos mokytojos V. Pociūnienė ir R. Kaminskienė vyko į Biržų rajono savivaldybės administracijos Pabiržės seniūnijos vaikams organizuotą Kalėdinę šventę.

 logo erasmus plusa

      Dalyvavimas programos „Erasmus+“ mobilumo projektuose – puiki galimybė norintiems įgyti patirties, pagilinti savo žinias, patobulinti ar išsiugdyti įgūdžius, pažinti kitą šalį ir kultūrą.

      2017 metų gruodžio 12 – 17 dienomis BTVMC mokymo centro profesijos mokytojos Regina Karosienė, Renata Kaminskienė ir Reda Grinkienė išvykome į darbo stebėjimo vizitą Italijoje, Foggia regione, pagal Erasmus+ projektą „Profesinių įgūdžių ir gebėjimų plėtra su ERASMUS+“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-023042

 IMG 20171026 132637a

      Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams technologijų pamokos vyko BTVMC. Vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais ir technologijų programų turinį suderinus su atitinkama profesinio mokymo programa, jai įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklos gali naudotis profesinio mokymo baze. Mūsų centre kasmet lankosi dešimtokai, norėdami susipažinti su mokymo baze, specialybėmis, mokymosi sąlygomis, įsidarbinimo galimybėmis baigus mokyklą, tačiau šiemet pagal iš anksto sudarytą grafiką mokinius priėmė ir pamokas vedė mūsų mokyklos mokytojai. Tai mokiniams buvo nauja patirtis. Nuo 2017 m. spalio 20 d. iki 2018 m. sausio 15 d. pabuvojo beveik visų mokyklų 9 ar 10 klasių mokiniai ir neretai mokėsi kartu su mūsų Centro mokiniais. Populiarios buvo visos mūsų specialybės.

 DSC 0242a

      Vasario 6 d. BTVMC salėje vyko draugiškos krepšinio varžybos. Mokiniai varžėsi su mokyklos bendruomernės rinktine. Po atkaklios ir dramatiškos kovos jau ne pirmą kartą mokytojams "nervus patampę" mokiniai šventė pergalę rezultatu 82:78. Sveikiname nugalėtojus! Mokyklos bendruomenės komandos rezultatyviausi žaidėjai, pelnę daugiausiai taškų: T. Špokas - 30 taškų, R. Čepokas - 30 taškų, E. Gasiūnas - 14 taškų; Mokinių rinktinės komandai taškus pelnė A. Jocas - 45 taškus, D.Varza - 11 taškų, L. Viržintas - 9 taškus.

 DSC 0308a

      Ar žinai, kad klausimas „Kur studijuoti?“ šiandien neaktualus, nes žinios nuolat kinta, o nuspėti populiariausių ateities specialybių negali niekas. Svarbiausias ir vienintelis dalykas, kuris yra vertinamas šiandien ir bus svarbus ateityje -  tai gebėjimas greitai mokytis ir mąstyti plačiai, prisiderinti prie nuolat kintančių rinkos sąlygų ir turėti ne vieną kompetenciją.

 

 IMG 20180209 190449a

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro krepšininkų komanda – regioninio turnyro čempionai! Vasario mėn. 9 d. BTVMC vaikinų komanda dalyvavo regioniniame krepšinio turnyre Kupiškio TVM mokykloje. Rungtyniavo 4 komandos, buvo žaidžiama du kėlinukai po 12 min. Pirmas rungtynes mūsiškiai žaidė su Panemunėlio komanda ir nugalėjo ją rezultatu 70:31. Antrose rungtynėse buvo įveikta Vabalninko miestelio vyrų komanda – 78:36. Trečiose rungtynėse pasiekta įtikinama pergalė prieš Kupiškio TVM rezultatu 81:35. BTVMC vaikinų komandos garbę gynė šie krepšininkai: L. Viržintas, A. Palaima, D. Dulkė, S. Pačesiūnas, D. Varza, A. Jocas. Sveikiname nugalėtojus!

01a

      Šiandien gimtadienį švenčia ne tik Lietuva, bet ir kiekvienas jos pilietis. Drąsiai ženkime į naują šimtmetį, kartu švęskime, pažinkime ir kurkime! Jauskimės laisvi, dalinkimės džiaugsmu ir pasiekimais, tikėkime ir būkime įkvėpti ateities!

      Atkurtą Lietuvą 100-mečio proga savo darbais sveikina Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bendruomenė.

 DSC 0602a

      2018-03-08 prasidėjo Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių žaidynių krepšinio pirmenybės. Jose puikiai startavo Biržų TVMC vaikinų komanda, rezultatu 105-75, nugalėję Zarasų ŽŪM komandą. Mūsų centro kamandai atstovavo ir taškus pelnė šie mokiniai: Daivaras Dulkė - 41 tšk. Aurimas Jocas - 28 tšk. Domas Varza - 17 tšk. Lukas Viržintas - 13 tšk. Lukas Šimėnas - 3 tšk. Ernestas Domkūnas - 4 tšk. Aldas Palaima Silvestras Pačešiūnas.

 DSC 0749a

      2018 m. kovo 13 d. vyko nacionalinis ekonomikos egzaminas, kuriame aktyviai dalyvavo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Biržų skyriaus mokiniai, vadovaujami ekonomikos mokytojos Gražvydos Kubilienės. Egzamino metu atsakydami į pateiktus klausimus mokiniai ne tik patikrino savo įgytas žinias, bet ir sužinojo kokiose temose dar reikia tobulėti. Rezultatais nudžiugino 2 kurso mokiniai: Loreta Dobilevičienė, Paulius Družinskas, Tomas Drevinskas, Gintas Januševičius.

 DSC 0388a

      BTVMC bendrojo lavinimo dalykų (lietuvių k., anglų k., matematikos ir istorijos) mokytojai ir mokiniai kovo 14 dieną buvo pakviesti į VŠĮ Panevėžio profesinio rengimo centro renginį Nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui paminėti „Žinau. Gebu. Kuriu“. Renginio tikslas buvo įteikti šiai sukakčiai savo Šimtmečio dovanas: dalintis gebėjimais, kurie skatintų siekti savo tikslų, suburti žmones, skatinti pilietiškumą, stiprinti ryšius, mokytis švęsti nacionalines šventes.

 DSC 1032a

      Renginys pirmiausia vyko Biržų technologijų ir verslo mokymo centre.

      „Didelė vertybė yra gerumas. Svarbu pastebėti žmogaus poreikius ir suteikti pagalbą šalia esančiam. Negalime ir  nenorime būti abejingi aplinkai, kurioje praleidžiame daug laiko. Gerumas bendruomenės gyvenimą daro jaukesnį ir gražesnį, o žmones – laimingesnius. Savo pavyzdžiu norime paskatinti visus ugdytis draugiškumą ir supratingumą vienas kito atžvilgiu. Kviečiame visus jaustis įsipareigojusius saugoti gėrį“.

 2a

      Balandžio 18 d Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriuje vyko respublikinis mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Profesionaliausias prekybininkas 2018“. Konkurse dalyvavo BTVMC 82 gr. mokinė Lina Minkevičiūtė ir Vabalninko skyriaus 84 gr. mokinė Karolina Orlinytė.

 DSC 0130a

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, siekdamas informuoti ir supažindinti vaikus ir jų tėvelius kiekvienais mokslo metais rengia „Atvirų durų“ savaitės renginius. Šiemet tai vyko balandžio 17-20 dienomis.

      Pirmoji šio renginio savaitės diena buvo skirta bendrajam ugdymui. Mokiniai buvo supažindinami su mūsų Centro specialybėmis bei atliko įvairias užduotis, kurias buvo paruošę bendrojo lavinimo mokytojai.

 20180420 111947a

      Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga nusprendė apdovanoti Lietuvos Respublikos mokytojus, aktyviai dalyvaujančius VKIF projektuose, neabejingus vaikų ir jaunimo ateičiai, nuolatos palaikančius švietimo, kultūros ir meno sąjūdį, drauge įsipareigodamas parodyti, kad švietimas, kultūra, menas – tai tos sritys, kurios rūpi mūsų pažangiajai visuomenei.

 DSC 0078a

      Gegužė. Pražysta pievos pienių žiedais. Alyvų krūmai pasidabina žiedų kekėmis ir visi suprantame, kad artėja mokslo metų pabaiga, paskutinis skambutis, kai teks atsisveikinti su mokykla. Suvirpa širdis. Ir graudu, ir iškilminga.  Esu dvyliktokė.

 20180425 132535a

      Tenerifė – Ispanijos vulkaninė sala, didžiausia iš septynių Kanarų salų Atlanto vandenyne, kurioje pagal  „Profesinės patirties ir tarptautiškumo plėtra su Erasmus +“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-035122 projektą, į stažuotę Ispanijoje, Tenerifėje, Puerto de la Kruzo mieste, „Temis Education“  organizacijoje buvo išvykę penki profesijos mokytojai iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro.

 DSC 0178a

      Mes mėgstame leisti laisvalaikį virtuvėje, nebijome naujų iššūkių. "Muziejaus nakties" renginio metu gegužės 19 d. 65 grupės virėjos Eglė Tuomaitė, Sandra Širmelytė, Monika Anisimovaitė su mokytojomis Vitalija Pociūniene ir Renata Kaminskiene vaišino biržiečius ir miesto svečius improvizuotoje tarpukarinėje arbatinėje. Tapome išmoningosiomis šeimininkėmis, pristačiusiomis "Pienių" ir "Rabarbarų" pyragus. Džiaugiamės surinkusios daugiausiai biržiečių balsų ir išrinktos geriausiomis vakaro šeimininkėmis.

 DSC 0266a

      Per ikiprofesinio mokymo pamokas devintokai ir toliau susipažįsta su įvairiomis profesijomis. Jau iš vakaro sekėme orų prognozes ir tikėjomės, kad oras bus geras ir lietus su žaibais mūsų neužklups. Suplanavę ekskursijas po miesto įmones, norėjome kuo daugiau pasivaikščioti ir į jas nuvykti ne autobusu, bet pėsčiomis.

 DSC 0600a

      Prieš tris savaites lietuvių kalbos mokytoja Asta Bacevičienė paskyrė namų darbams užduotį – pasirengti apibendrinamajam metiniam darbui. Užduotis mes galėjome pasirinkti savarankiškai (lietuvių kalbos arba literatūros). Rinkome medžiagą, ruošėmės, konsultavomės. Mokiniams, kuriems sekasi sunkiau, užduotis parengti padėjo auklėtoja socialinė pedagogė Laimutė Šlekienė.

 erasmus

      Sunku įsitvirtinti darbo rinkoje?

      Esi žingeidus ir nori patobulinti savo profesinius įgūdžius, 2018 m. baigei Biržų technologijų ir verslo mokymo centrą ir įgijai virėjo, konditerio, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo ar automobilių mechaniko specialybę?

      TAU yra galimybė savo praktinius įgūdžius patobulinti užsienyje. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos darbdavių konfederacija,  suteikia Tau galimybę dalyvauti Erasmus+ projekto veiklose ir praktinius įgūdžius tobulinti net 3 mėn. pasirinktoje užsienio šalyje.

      Visos išlaidos, susijusios su absolvento stažuote užsienyje (kelionės, nakvynės, vietinio transporto, maitinimo, draudimo), būtų dengiamos 100 % iš ERASMUS + projekto dotacijos lėšų.

      Susidomėjai? Rašyk Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambink tel. Nr. +37067719757, projektų vadovei Marytei.

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS

 

Renginių kalendorius 2024

 

Pilietiškumo mokykla LOGO

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

VAIZDO KANALAS

Sekite mus 

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus