Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Svetainės medis baltas

1234.png

Darbo pasiūlymai

Psichologas (0,5 etato)

      Kvalifikaciniai reikalavimai:

 •       aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija;
 •       gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant centro bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 •       gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu,  socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir  mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko / mokinio problemas;
 •       nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 •       stiprinti mokytojų, kitų centro  darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su vaikais / mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.

      Psichologo veiklos sritys:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu, taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais, su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas, atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija.

     Mokyklos psichologo pagalbos tikslas  stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

      Papildoma informacija teikiama telefonu Nr. +370 668 76068, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Rusų kalbos mokytojo atranka

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras skelbia atranką rusų kalbos mokytojo pareigybei užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. darbui su pirmųjų ir antrųjų gimnazijos klasių (9-10 kl.)  mokiniais.

Darbas nuolatinis. Darbo krūvis – 4 kontaktinės valandos per savaitę. Pareiginės algos koeficientas priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis pedagoginis išsilavinimas, rusų kalbos mokytojo kvalifikacija;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus);
 • gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese;
 • gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais. Asmens tapatybės dokumentas ir dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai  apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai.

Dokumentai priimami iki rugpjūčio 31 d. 12 val. adresu: Skratiškių g. 6, 41156 Biržai, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., informacija teikiama tel. 8 677 19735.


Viešųjų pirkimų organizatoriaus atranka

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras skelbia atranką Viešųjų pirkimų organizatoriaus pareigybei užimti. Viešųjų pirkimų organizatoriaus pareigybės paskirtis užtikrinti, kad centro administracija, atlikdama viešųjų pirkimų procedūras, laikytųsi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei vykdyti  įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

Viešųjų pirkimų organizatorius priskiriamas C lygio pareigybei. Darbas nuolatinis.

Darbo krūvis – 1,0 etatas (40 valandų per savaitę), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,6 iki 10 (baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • žinoti ir išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais. Asmens tapatybės dokumentas ir dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai.

Dokumentai priimami iki rugsėjo 11 d. adresu: Skratiškių g. 6, 41156 Biržai, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., informacija teikiama tel. (8 450) 32 134.

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

VAIZDO KANALAS

Sekite mus 

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus