Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Svetainės medis baltas

1234.png

Centro gyvenimas 2015-16

      Mokinių priėmimas 2015-2016 m. m. Profesinio mokymo grupių formavimas, jų pasiskirstymas pagal lygmenis. Mokinių skaičius pagal išsilavinimo lygį. Vykdomos profesinio mokymo programos.

      Išlieka stabilus priėmimas į Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (toliau - Centras) profesinio mokymo programas (toliau - PMP), skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją. Tam nemažai įtakos turėjo įvykusi Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo reorganizacija. Nuo 2014-2015 m. m. pradžios iš buvusių 5 įstaigų teikusių vidurinį išsilavinimą, liko 3 – tame tarpe ir Centras.

      Prieš 4-6 metus Centre ryškiai dominuodavo programos skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su profesija siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą (tai yra jaunesnio amžiaus mokiniai). Eilę pastarųjų metų tendencijos, proporcijos keitėsi. Žymiai didėja mokinių, turinčių vidurinį išsilavinimą ir siekiančių įgyti profesinę kvalifikaciją, skaičius.

      2015 – 2016 m. m. planuota priimti 300 mokinių, priimti 376 mokiniai. Planas viršytas 25 %.

      Įteisinta 12 – ka I kurso profesinio mokymo grupių (5 grupės skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, 6 grupės skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei 1 grupė skirta specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją.

      2015 - 2016 m. m. ugdymo procesas vykdomas 30 -yje profesinio mokymo grupių, kuriose (2015 m. spalio 1 d. duomenimis) mokosi 816 mokinių.

      1 lentelė. Centro mokinių kontingentas 2015 m. spalio 1d.

Eil. Nr. Profesinio mokymo programa, kodas Kursas Grupė, grupės vadovas Mokinių skaičius grupėje
1. Apdailininko (statybininko) (330058201) III 25, Marytė Bistrickienė 24
2. Automobilių mechaniko (330052502) III

26

Vilius Čiapas

20
3. Floristo (330021513)/Virėjo (330081109) III 27, Asta Bacevičienė 12
16
4. Apdailininko (statybininko) (330058201) II 39, Donatas Makrickas 27
5. Automobilių mechaniko (330052502) II 40, Giedrė Jankūnienė 21
6. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (330034722), Virėjo (330081109) II 41, Iveta Ruplėnienė 16
18
7. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440034722) II 43, Ramunė Ašakienė 23
8. Floristo (440021513) II 44, Edita Prunskienė 27
9. Apdailininko (statybininko) (330058201) I 51, Vidas Povilionis 32
10. Automobilių mechaniko (330052502) I 52, Romas Vaičiulėnas 27
11. Floristo (330021513), Virėjo (330081109) I 53, Regina Karosienė 11
24
12. Apdailininko (statybininko) (440058201) I 54, Jolanta Širmelienė 35
13. Konditerio (440081110) I 55, Laimutė Pilkauskienė 27
14. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440034722) I 56, Zita Vainauskienė 28
15. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330052513) III 31, Daiva Čebatorienė 23
16. Pardavimų konsultanto (330034721) III 32, Genė Kanaitienė 15
17. Želdinių tvarkytojo (217062202) III 33, Dalė Markutienė 17
18. Želdinių tvarkytojo (217062202) III 34, Dalė Markutienė 13
19. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330052513) II 45, Valentina Jarutienė 24
20. Pardavimų konsultanto (330034721) II 46, Marytė Martinkevičienė 24
21. Želdinių tvarkytojo (217062202) II 47, Sigutė Sakalauskienė 18
22. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (440052513) II 48, Reda Grinkienė 34
23. Pardavimų konsultanto (440034721) II 49, Violeta Vilkelienė 37
24. Socialinio darbuotojo padėjėjo (440076202) II 50, Janina Vildžiūnienė 31
25. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330052513) I 57, Reda Grinkienė 34
26. Pardavimų konsultanto (330034721) I 58, Danguolė Repečkienė 26
27. Želdinių tvarkytojo (217062202) I 59, Genė Kanaitienė 20
28. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (440052513) I 60, Daiva Čebatorienė 37
29. Pardavimų konsultanto (440034721) I 61, Violeta Vilkelienė 36
30. Socialinio darbuotojo padėjėjo (440076202) I 62, Janina Vildžiūnienė 39
Iš viso grupių: 30 (trisdešimt)
Iš viso mokinių: 816

      2 lentelė. Centro Profesinio mokymo grupės pagal programų lygmenį. 2015 m. spalio 1d.

PMP lygmuo PMP grupių skaičius vnt. PMP grupių dalis %
PMP, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217) 4 13 %
PMP, skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33) 15 37 %
PMP, skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44) 11 40 %

      3 lentelė. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas Centre pagal išsilavinimo lygį 2015 m. spalio 1 d.

Besimokančių asmenų išsilavinimas Mokinių skaičius vnt. Mokinių skaičiaus dalis %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217) 68 8,3 %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33) 405 49,7 %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44) 343 42 %

      4 lentelė. Vykdomos profesinio mokymo programos, mokinių skaičius jose 2015 m. spalio 1 d.

Profesinio mokymo programa Mokinių skaičius Bendras mokinių skaičius to paties pavadinimo profesinio mokymo programoje
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 330052513) 81 152
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 440052513) 71
Pardavimų konsultanto (kodas 330034721) 65 138
Pardavimų konsultanto (kodas 440034721) 73
Apdailininko (statybininko) (kodas 330058201) 83 118
Apdailininko (statybininko) (kodas 440058201) 35
Socialinio darbuotojo padėjėjo (kodas 440076202) 70 70
Automobilių mechaniko (kodas 330052502) 68 68
Želdinių tvarkytojo (kodas 217062202) 68 68
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 330034722) 16 67
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440034722) 51
Virėjo (kodas 330081109) 58 58
Floristo (kodas 330021513) 23 50
Floristo (kodas 440021513) 27
Konditerio (kodas (440081110) 27 27
IŠ VISO 816
28gBu

      Rugsėjo 25-27 d. Panevėžyje vyko 20-oji tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda „Expo Aukštaitija 2015“. Parodoje „Expo Aukštaitija 2015“ dalyvavo visų sričių gamybos ir paslaugų įmonės, švietimo ir mokslo įstaigos, ūkininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjai, kaimo turizmo verslo atstovai, etnokultūros ir paveldo puoselėtojai, meno dirbinių kūrėjai ir amatininkai, suvenyrų gamintojai ir prekybininkai.

DSC 0077a

      Spalio 2 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre minėjome Tarptautinę mokytojų dieną. Šventę organizavusi Mokinių taryba (kuratorė Giedrė Jankūnienė) jai parinko kelionių temą, kurią įprasmino gervės simboliu.

logo erasmus plusa

      Projekto ERASMUS+ „Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo kokybei gerinti“ Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000324 konsorciumo dalyviai - Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos vadovybės atstovai kokybei Ispanijoje (Barselonoje) tobulino profesines kompetencijas, reikalingas koordinuojant Kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą.

DSC 0077a

      ,,Atėjo laikas tapti pilnaverčiais mokiniais ir apginti garbingą Fukso vardą... Jūsų laukia smagi iškyla gamtoje, todėl...“ – intrigavo I k. mokinių krikštynų skelbimo tekstas. Krikštynų organizatorė neformaliojo ugdymo programos vadovė Edita Prunskienė šių metų renginį pasiūlė perkelti iš Centro erdvių į rudenėjančią gamtą. Todėl spalio 22 d. rytą du pilni pirmakursių autobusai pajudėjo Užušilių miško link.

"Kokybės vadyba – dabartis ir perspektyvos", Nr. 2015-1-LT01- KA102-013351

logo erasmus plusa

      Projekto koordinatorius: Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

      Projekto tikslas - siekti, kad profesinėse mokyklose būtų užtikrinta kokybės vadybos sistema, atitinkanti Europos profesinio mokymo kokybės nuostatas ir profesinių mokyklų veiklos kokybės gerinimo strategijas.

      Tam, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, numatyti uždaviniai:

  • užtikrinti integruotos kokybės vadybos sistemos funkcionavimą, atitinkantį tarptautinius kokybės vadybos standartus;
  • sustiprinti profesinio mokymo įstaigų administracijos darbuotojų, KVS darbo grupių narių, atsakingų už veiklos procesų veiklos atsakingų už integruotos kokybės vadybos sistemos funkcionavimą, specialiuosius gebėjimus;
  • įvertinti sukurtos kokybės vadybos sistemos matavimo rodiklių efektyvumą, remiantis ES partnerių patirtimi, siekiant KVS veiksmingumo.
DSC 0081a

      Paramos projektas „Išsipildymo akcija“ sėkmingai gyvuoja jau nuo 2003 metų. Daugiau nei dešimtmetį perkopusi tradicija kasmet ištiesia ranką tiems, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai. „Išsipildymo akcijos“ dalis – Pyragų diena. Lapkričio 6 d. TV3 televizija ragina savo darbovietėje ar mokslo įstaigoje kepti pyragus, juos pardavinėti kolegoms, o surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“.

DSC 0105a

      Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau tryliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios – Tarptautinės tolerancijos dienos – paminėjimą Lietuvoje. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – MOZAIKA.

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centre Tolerancijos dienos minėjimas buvo organizuojamas Etikos mokytojos Laimutės Šlekienės iniciatyva. Centro mokytojai ir mokiniai įsitraukė į šiai dienai skirtas veiklas.

DSCN0421a

      Lapkričio 23 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytojai Ingrida Pranauskaitė, Audronė Čiapienė ir Laimutė Pilkauskienė bei virėjo profesinio mokymo programos 27 gr. mokiniai dalyvavo Kratiškių pagrindinėje mokykloje vykusiame profesinio orientavimo renginyje ,,Amatai – kelias į karjerą“.

DSC 0168a

      Lapkričio 27 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vyko atviros profesinio praktinio mokymo dalykų pamokos ,,Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniams.

      Mokiniai dalyvavo Automobilių remonto (profesijos mokytojas Romas Vaičiulėnas), Dažymo darbų technologijos (profesijos mokytoja Jolanta Širmelienė), Specialaus komponavimo (profesijos mokytoja Ingrida Pranauskaitė), Kulinarijos (profesijos mokytoja Renata Kaminskienė) bei Mūrijimo ir betonavimo (profesijos mokytojas Arvydas Pociūnas) pamokose.

 DSC 0141a

      Gruodžio 1 dieną BTVMC Biržų skyriuje vyko protmūšis „AIDS - geriau žinoti“, skirtas pasaulinei AIDS dienai paminėti. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras paskatino mokyklas dalyvauti renginyje. Jie pateikė protmūšio užduotis. Renginį organizavo socialinė pedagogė Laimutė Šlekiėnė ir Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Odeta Šešeikienė, joms talkino centro mokytojai, Iveta Ruplėnienė, Regina Karosienė, Vidas Povilionis ir Romas Vaičiulėnas.

logo erasmus plusa

      Lapkričio 08 - 28 dienomis į 3 savaičių projektą Portugalijoje ,,Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo kokybei gerinti” Nr. 2014-1-LT01-KA102-000324 išvyko keturi Biržų technologijų ir verslo mokymo centro apdailininko (statybininko) mokymo programos mokiniai: Vytenis Plentauskas, Danielius Korsakas, Mantas Rašimavičius, Paulius Vinciūnas. Projekto koordinatorius – Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.

logo erasmus plusa

      Sausio 13 – ąją, svarbią Lietuvos tautai Laisvės gynėjų dieną, šiauriausioje Lietuvos profesinio mokymo įstaigoje, Biržų technologijų ir verslo mokymo centre, įvyko neeilinis renginys – tarptautinė konferencija „Tarptautinė partnerystė – teigiamas poveikis profesiniam mokymui“.

DSC 0011a

      Kasmet tūkstančiai Lietuvos abiturientų ir jaunų žmonių svarsto, kuria ateities planus, ieškodami tinkamiausio sprendimo kur mokytis. Jiems ir skirta tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „STUDIJOS 2016“, supažindinanti su studijų, programų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, su reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis, su karjeros ir verslo perspektyvomis, su stažuotėmis ir savanoryste.

DSC 0137a

      Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai susietos su krikščionybe. Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo).

Vasario 4 d. Kupiškio TVM vyko Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių 2015-2016 m. m. pirmenybių krepšinio varžybos. Aikštelėje mūsų mokyklos komanda susitiko su Kupiškio TVM krepšininkais. Po atkaklios ir dramatiškos kovos rezultatu 52:49 mūsų mokyklos krepšininkai nugalėjo Kupiškio TVM komandą. Rezultatyviausiai mūsų mokyklos komandoje žaidė A. Kilius (14 taškų), J. Dargelis (12 taškų), I. Pašakarnis (10 taškų), J. Tuomenas ir A. Kondrotas (po 8 taškus).

eduroam trans 450pix

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras prisijungė prie Eduroam belaidžio tinklo paslaugos. „Eduroam” (angl. Education Roaming) – tarptautinis akademinių organizacijų belaidės prieigos (Wi-Fi) tinklas. „Eduroam“ belaidis tinklas leidžia naudotis internetu ne tik Biržų technologijų ir verslo mokymo centre, bet ir kitose projekte dalyvaujančiose organizacijose. Eduroam paslauga, leidžia skirtingoms projekte dalyvaujančioms organizacijoms naudotis vieninga bevielio ryšio vartotojų autentifikavimo sistema. Paslauga galima naudotis 69 pasaulio šalių mokymosi įstaigų teritorijose bei jų bevielių tinklų zonose, plačiau www.eduroam.lt ir www.eduroam.org.

DSC 0139a

       BTVMC vyko stalo teniso varžybos. Dalyvavo aštuoniolika mokinių iš įvairių grupių.Buvo žaidžiama rato sistema, toliau laukė atkrentamosios varžybos ir mažasis bei didysis finalai.

      Po įnirtingų ir dramatiškų kovų I –ąją vietą iškovojo Aldas Palaima iš 51 gr., II-ąją vietą – Ernestas Juodžionis iš 51 gr., III-ąją vietą – Lukas Matulevičius iš 52 gr.

 

DSC 0142a

      Prasidėjusios gruodžio mėn. baigėsi BTVMC tarpgrupinės krepšinio varžybos. Kelis mėnesius mokyklos mokiniai įnirtingai kovojo dėl kiekvieno taško ir visi siekė vieno tikslo – I-osios vietos.

logo erasmus plusa

      "Kokybės vadyba – dabartis ir perspektyvos", Nr. 2015-1-LT01- KA102-013351

      Kokybės vadybininkų stažuotė Ispanijoje

      Projekto tikslas - siekti, kad profesinėse mokyklose būtų užtikrinta kokybės vadybos sistema, atitinkanti Europos profesinio mokymo kokybės nuostatas ir profesinių mokyklų veiklos kokybės gerinimo strategijas.

      Projekto koordinatorius: Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla.

 DSC 0528a

      Balandžio 4 - 8 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vyko Atvirų durų savaitės renginiai. Į juos atvyko bendrojo ugdymo įstaigų 9-10 klasių mokiniai (iš viso apsilankė apie 150 mokinių) iš  Biržų rajono N. Radviliškio, P. Poškaus Pačeriaukštės, Kratiškių, Papilio, Pabiržės, Medeikių, Biržų „Kaštonų“, „Aušros“, „Atžalyno“ pagrindinių mokyklų.

SAM 5680a

      „Kūrybinė partnerystė“ – tai unikali, pokyčius mokykloje inicijuojanti kūrybiško mokymo programa. Programos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, parodyti mokiniams, kad mokytis gali būti įdomu, prasminga.

 20160425 150544a

      Balandžio 25 d. 41 gr. ir 56 gr. mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Biržų,, Šokolado gamoje”. Pažinties metu su įmonės vadovu Sigitu Jurčiu vyko klausimų-atsakymų diskusija. Mokiniai sužinojo, kaip verslą pradėjo jauni žmonės. Išgirdo apie tai, kaip įrengti įmonės interjerą, organizuoti reklamą ir pritraukti kuo daugiau klientų.

logo erasmus plusa

"Inovatyvių mokymo metodų plėtra", Nr. 2015-1-LT01-KA102-013350

Profesijos mokytojų stažuotė Prancūzijoje, Paryžiuje

Priimantis partneris EURL ARISTOTE

Projekto tikslai:

  1. Kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymo aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę, diegiant inovatyvius mokymo metodus.
  2. Suteikti profesinių mokyklų pedagogams profesinių žinių ir įgūdžių bei reikiamų gebėjimų, diegiant naujus mokymo (-si) metodus bei užtikrinti jų prieinamumą jaunų žmonių grupei.

      Projekto koordinatorius: Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.

tavo zvilksnis

      2016 m. Vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ už tekstų iliustracijas diplomu apdovanotas 51 gr. mokinys Andrius Meškinis ir 56 gr. mokinys Jonas Titaitis.  SVEIKINAME!

DSC 0738a

      Birželio 10-oji – neeilinis penktadienis Biržų technologijų ir verslo mokymo centre. Laukiame atvykstančių svečių ne tik iš mūsų rajono, bet ir iš Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio. Jau tampa tradicija, baigiantis mokslo metams, aptarti moksleivių ir mokytojų stažuotes užsienyje, o jos jau pasiekė Graikiją, Maltą, Ispaniją, Portugaliją, Prancūziją, Bulgariją, Vokietiją...

logo erasmus plusa

Programos ERASMUS+ projektų „Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo kokybei gerinti“ Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000324 „Inovatyvių mokymo metodų plėtra“ Nr. 2015-1-LT-01-KA102

REKOMENDACIJOS, GALIMYBĖS, PASIŪLYMAI LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS GERINIMUI

(suformuluotos 2016-06-10 Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vykusiame praktiniame seminare „Inovatyvių mokymo metodų taikymas ir  kokybės vadyba ugdymo procese“)

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS

 

Renginių kalendorius 2024

 

Pilietiškumo mokykla LOGO

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

VAIZDO KANALAS

Sekite mus 

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus