Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Svetainės medis baltas

1234.png

Centro gyvenimas 2022-23

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras skelbia atranką Viešųjų pirkimų organizatoriaus pareigybei užimti. Viešųjų pirkimų organizatoriaus pareigybės paskirtis užtikrinti, kad centro administracija, atlikdama viešųjų pirkimų procedūras, laikytųsi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei vykdyti  įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

Viešųjų pirkimų organizatorius priskiriamas C lygio pareigybei. Darbas nuolatinis.

Darbo krūvis – 1,0 etatas (40 valandų per savaitę), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,6 iki 10 (baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą;
  • žinoti ir išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus;
  • turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
  • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais. Asmens tapatybės dokumentas ir dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai.

Dokumentai priimami iki rugsėjo 11 d. adresu: Skratiškių g. 6, 41156 Biržai, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., informacija teikiama tel. (8 450) 32 134.

Finansuoja ES

Projekto Nr.
10-023-T-0014
Projekto pavadinimas Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas Biržų  technologijų ir verslo mokymo centre
Programa
Naujos kartos Lietuva
Projekto pradžia
2022-09-01
Projekto pabaiga 2028-12-31
Projekto vykdytojas
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Projekto tikslas
Sudaryti galimybę mokiniams  kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą. mokytis profesinio mokymo programų modulius Biržų technologijų ir verslo mokymo centre.
Projekto rezultatas 8 gimnazijos mokiniai turės galimybę  mokytis pagal TR1 pirminio profesinio mokymo programos 5 kreditų modulį „TR1 kategorijos traktorių vairavimo“. Ugdys ne tik profesines, bet ir skaitmenines bei žaliajai pertvarkai reikalingas kompetencijas.
Finansavimas
Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU. Projektui įgyvendinti skirta 2539,67 Eur.

     Biržų technologijų ir verslo mokymo centro projektinėje veikloje sėkmingai įgyvendinta nauja kryptis – anglų kalbos žinių tobulinimas mokytojams ir administracijos darbuotojams! 2023 m.  liepos 9 - 16 dienomis praktinio mokymo vadovė Vika Dabkevičienė, bibliotekos vedėja  Dalia Liaukevičienė ir profesijos mokytojos Lina Masonienė bei  Renata Kaminskienė - dalyvavo anglų kalbos tobulinimo kursuose  Kipre, Pafoso mieste pagal Erasmus + projekto Nr. 2022-1-LT01- KA121-VET-000066647 numatytas veiklas.

     Įgyvendinant ERASMUS + programos projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000066647 Centro II gimnazijos A klasės mokiniai, besimokantys profesiniame modulyje „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas“ K. Zvilna, R. Parčiauskas, Dž. Undzėnas bei I kurso būsimieji apdailininkai (statybininkai) G. Lozoris, E. Atlavinis ir N. Gudonis birželio 9-25 dienomis stažavosi Tenerifėje (Ispanijoje).

     Birželio 29 d. Centro aktų salėje vyko mokslo metų baigimo renginys. Vyravo džiugi nuotaika, nes mokyklą baigusių mokinių susirinko pasveikinti nemažas jų artimųjų būrys. Šventė prasidėjo muzikos grupės dainomis. Direktorius Dainius Korsakas mokiniams įteikė diplomus ir padėkas už pasiekimus.
     Renginiui pasibaigus visi nuskubėjo atsiminimui pasidaryti nuotraukų prie gražiosios mokyklos sienelės ir tradiciškai nusifotografuoti ant mokyklos laiptų.
     Linkime baigusiesiems didžiausios sėkmės, toliau mokytis arba dirbti mėgstamus darbus!
JUNGTINIO PROJEKTO „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!” PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA ĮGYVENDINIMAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONĖSE
PROJEKTO NR. 10-010-J-0001-J01-00016
 
Finansuoja_ES.png  NKL-Logo_Horizontal-RGB.png
 
JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse.
JP projekte dalyvaus 3 profesinio mokymo įstaigos mokiniai, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.
JUNGTINIO PROJEKTO „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!” PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA ĮGYVENDINIMAS DIDELĖSE ĮMONĖSE
PROJEKTO NR. 10-010-J-0001-J02-00012
 
Finansuoja ES     NKL Logo Horizontal RGB
 
JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse.
JP projekte dalyvaus 3 profesinio mokymo įstaigos mokiniai, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

     Vasara. Birželio mėnuo mokiniams – egzaminų metas. Birželio 23 d. 116 grupės virėjo specialybės mokiniai atliko kompetencijų praktinės dalies gebėjimų užduotis. Per užduočiai skirtą laiką, demonstruodami įgytas žinias ir praktinius gebėjimus, mokiniai gamino karštą patiekalą ir desertą, kuriuos pateikė ir pristatė komisijai. Tai buvo paskutinis egzaminas, kurį jie sėkmingai išlaikė. Sveikiname ir linkime nenustoti tobulėti, daug pasiekti savo profesinėje srityje ir tegul visos jų kulinarinės idėjos išsipildo, o kiekvienas sugalvotas receptas virsta šedevru.

     „Receptai neveikia, jei nenaudojate savo širdies“ (Dylan Jones).

     Profesijos mokytoja R. Kaminskienė

     Birželio 6 d. - birželio 10 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro pedagogė Aleksandra J. pagal Erasmus+ projektą Nr 2022-1-LT01-KA121-VET-000065756 dalyvavo darbo stebėjimo vizituose Sofijoje CARGO PLANET OOD įmonėje, kurioje tobulino ekspeditoriaus darbinės veiklos technologines kompetencijas.
     Įmonės Direktorius Stanislav Dimitrov, ekspeditoriai: Kalina Aleva, Stovan Petrov, Mihail Ivan Ignatov supažindino su krovinių pervežimo organizavimo procesu ir ekspeditoriaus darbo organizavimu Bulgarijoje, tarptautiniais grupiniais pervežimais, sandėliavimo procesų organizavimu ir elektronine prekyba.
     Darbo stebėjimo vizito metu dalyviai buvo supažindinti su klientų užsakymų priėmimu, krovinių vežimo dokumentacijos rengimu, krovinio ir jo gabenimo specifikos įvertinimu, grupavimu ir krovos plano paruošimu, transporto priemonės ir krovinio parinkimu, vežimo maršruto planavimu ir stebėsena, transporto maršrutų organizavimu ir optimizavimu, degalų kontrole ir ekologiniu vairavimu ir vairuotojų skatinimo programa, SPOOT platforma ir jos modulių panaudojimu.
Centro I gimnazijos klasės mokiniai kartu su karjeros specialiste dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje „Šok į tėvų klumpes“. Šios ugdymo karjerai iniciatyvos tikslas – suteikti progą mokiniams geriau susipažinti su tėvų ir artimųjų darbovietėmis bei jose esančiomis profesijomis, plėtoti savo karjeros kompetencijas, sudaryti sąlygas tėvams įsitraukti į ugdymo procesą. Profesinis veiklinimas – labai svarbus veiksnys renkantis profesiją. Tokių išvykų metu mokiniai gali įvertinti, kiek siekiama profesija atitinka jų turimus lūkesčius, norus ir svajones.
I gimnazijos klasės mokiniai svečiavosi Biržų lopšelio-darželio „Genys“ skyriuje ,,Rugelis“, kur dirba devintoko N. Kondroto mama Jolanta. Darželio vedėja Nida Alonderienė ir lopšelio-darželio bendruomenė mus visus priėmė labai šiltai. Papasakojo apie darželio atsiradimo istoriją, kiek yra grupių ir jas lankančių vaikų, kokių profesijų žmonės dirba ir kokius darbus jie atlieka. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos direktorė paminėjo, kur galima įgyti darželio mokytojo specialybę. Galiausiai mokiniai buvo pakviesti tapti darželio savanoriais. Jaunuoliai sužinojo, kokios asmeninės savybės reikalingos dirbant su daželio vaikais. Smagiausia lankymosi darželyje dalis buvo, kai visi galėjo „pasimatuoti“ specialybę. Gimnazistai aktyviai įsitraukė į veiklas su mažaisiais, susidraugavo ir smagiai praleido laiką kartu žaisdami ir bendraudami. Po linksmai praleisto laiko mokiniai atsisveikino su mažaisiais draugais ir gavę po mažą dovanytę pakvietė juos apsilankyti Biržų technologijų ir verslo mokymo centre.
Ši ugdymo karjerai iniciatyva suteikia mokiniams progą pamąstyti apie savo galimybes, padeda susikurti savąją karjeros viziją.

Puslapis 1 iš 9

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS

 

Renginių kalendorius 2024

 

Pilietiškumo mokykla LOGO

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

VAIZDO KANALAS

Sekite mus 

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus