Biržų technologijų ir verslo mokymo centro pastato, esančio Skratiškių g. 6, Biržai, modernizavimas

kuriame lieuvos ateiti

Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas.

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (toliau Centras) sėkmingai pateikė planuojamo įgyvendinti projekto paraišką ir perėjo vertinimo procesą.

      2020 m. lapkričio 19 d. Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centras pasirašė projekto „Biržų technologijų ir verslo mokymo centro pastato, esančio Skratiškių g. 6, Biržai, modernizavimas“, projekto kodas Nr. 04,3,1-VIPA-T113-02-0010 sutartį (toliau - Sutartis). Centras įsipareigojo iki 2022m. lapkričio 30 d. įgyvendinti projektą. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04,3,1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

      Projekto tikslas – modernizuoti Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokomųjų dirbtuvių pastatą, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms. Projekto metu bus pagerintos pastato energetinės savybės. Projekto tikslinės grupės yra įstaigos personalas, mokytojai ir mokiniai. Po centro pastato modernizavimo būtų sudarytos higienos normas atitinkančios, komfortabilios mokyklos darbuotojų darbo ir mokinių mokymosi sąlygos.

projektas

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt