Tarptautinės veiklos dešimtmetis

      Šių mokslo metų pabaiga jau dešimtą kartą Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bendruomenę pakvietė į tarptautinės projektinės veiklos sklaidos seminarą. Birželio 19 d. vyko nuotolinis Erasmus+ projekto „UGDYK KARJERĄ SU ERASMUS +” Nr.2019-1-LT01-KA116-060388 renginys, kuriame dalyvavo apie 100 žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir  iš Jungtinės Karalystės, Italijos bei Belgijos. Jį vedė  direktoriaus pavaduotoja bei projektų koordinatorė Marytė Bistrickienė, kuri prisiminė tarptautinės projektinės veiklos kelią nuo Leonardo da Viči programos, tapusios Erasmus+. Vadovė teigė, jog projektinė veikla mokiniams suteikia puikią galimybę įgyti patirties, pagilinti savo žinias, patobulinti ir išsiugdyti profesinius bei socialinius įgūdžius, pakelti savivertę, pažinti kitas šalis ir jų kultūrą, o profesinio mokymo specialistams - įgyti praktinių įgūdžių, stebint darbo procesą užsienio profesinio mokymo įstaigose ir pameistrystės centruose.

      Renginio metu buvo prisimintos  nuveiktos veiklos: viena iš ankstyvųjų projektinių veiklų iniciatorių profesijos mokytoja Regina Karosienė pasidalino prisiminimais apie pirmojo projekto įgyvendinimo sunkumus, kurie šiandien jau rūpesčių nebekelia; pirmasis mokinius į stažuotę Anglijoje lydėjęs profesijos mokytojas Vilius Čiapas teigė, jog prasidėjus projektams mokiniai buvo skatinami pasitempti, kadangi visi, norintys išvykti į užsienį, neturėjo galimybių, nes buvo atsižvelgiama į jų pažangumo, lankomumo rezultatus bei elgesį. Prasidėjus projektams, mokyklos bendruomenės gyvenimas suaktyvėjo, tapo įdomesnis, spalvingesnis, praturtėjo nauja patirtimi.

      Džiugu, kad renginyje dalyvavo vienas iš pirmųjų projektų dalyvių apdailininko (statybininko) specialybės absolventas Ovidijus Pilkauskas, kuris pasidžiaugė, kad projektas užsienyje leido tobulėti kaip asmenybei mėgstamo darbo srityje ir visiems palinkėjo mėginti atrasti tokią gyvenimo kryptį, kurioje darbas nebūtų našta, o labai mylima veikla. Virėjo specialybės absolventė Aida Vaitaitytė, stažuotėje dalyvavusi prieš septynerius metus, teigė, kad tie du trumpučiai mėnesiai, praleisti Maltoje, pakeitė jos gyvenimą: išmokė daugybės nuostabių dalykų, leido sutikti begalę nuoširdžių žmonių, užaugino kaip savo srities specialistę. Buvusi mokinė yra labai dėkinga už suteiktas galimybes Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui bei projektų vadovei M. Bistrickienei.

      Paskui buvo pristytos šiais mokslo metais įgyvendintos veiklos: automobilių mechaniko, virėjo, apdailininko (statybininko), floristo, technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinio mokymo programų mokiniai vyko į trumpalaikes (2-3 savaičių) stažuotes Latvijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Austrijoje. Įvyko 3 darbo stebėjimo vizitai profesinio mokymo specialistams Danijoje, Švedijoje, Ispanijoje ir 2 dėstymo vizitai Latvijoje.

      Po pristatymų buvo kalbinti mokiniai- stažuotės dalyviai G. Kaminskaitė, M. Navalinskas, J. Drevinskaitė, A. Vadupalas, kurie džiaugėsi galėję išvykti į nematytas šalis, pažinti svetimų kraštų kultūrą, įgyti naujų žinių ir daugiau pasitikėjimo savimi.

      Pasidžiaugta laimėtais projektais: 2019 metais mokykla laimėjo Europos Solidarumo korpuso ženklelį, kuris suteikė galimybę mokykloje priimti tarptautinį savanorį. Pirmoji savanorė Rhava Malsagova buvo atvykusi iš Belgijos. Deja, po mažiau nei mėnesio ji turėjo nutraukti vizitą dėl Covid 19 viruso prasidėjusio karantino.  Kalbėdama Rhava teigė, jog šis savanorės darbas jos gyvenime buvo pirmasis. Ji pasidžiaugė galėjusi išbandyti save šioje srityje, susipažinti su Lietuvos kultūra, žmonėmis, o mokyklos bendruomenė jai paliko šiltų, draugiškai bendraujančių žmonių įspūdį.

      Artimai bendradarbiaudami su Latvijos respublikos Aizkrauklės profesine mokykla,  tapome tarptautinio „Nordplius“ Junior 2020 „New educators in the school system - a benefit and a challenge“ projekto partneriais. Šio projekto tikslas - gilinti jaunų mokytojų profesinius įgūdžius, į šią veiklą integruoti daug metų dirbančius mokytojus, kurie dalintųsi savo gerąja patirtimi bei ją skleistų jauniems specialistams. Projektas bus vykdomas  2020- 2021 mokslo metais, planuojami 2 mobilumo vizitai.

      Labai nuoširdžiai savo mintimis ir patirtimi pasidalino Jungtinėje Karalystėje įkurtos priimančiosios organizacijos „Temis Education“ vadovas, daugelio projektų įvairiose šalyse partneris Jose Ventura. Pokalbio metu jis minėjo, kad labai smagu dirbti su mūsų komanda, nes tai auganti, žingeidi mokykla, turinti savo veidą ir siekį tobulėti, įgytas žinias taikyti mokinių ugdyme. Bendradarbiavimas su mokykla jam teikia optimizmo, neleidžia stovėti vietoje, skatina veikti, ieškoti kažko naujo, nepatirto. J. Ventura tikisi, kad ir ateityje mūsų projektai nenutrūks ir toliau galėsime bendradarbiauti, organizuodami mokinių ir mokytojų stažuotes.

      Priimančiojo partnerio Italijoje „New service“ Erasmus+ veiklų koordinatorė Karinė Amirjan Lučke renginio metu patarė pasitikėti savo mokiniais ir leisti jiems atsiskleisti, kartais net ir klystant.

Džiugu, kad kitus mokslo metus sutiksime, žinodami, kad ateityje mūsų laukia dar daug stažuočių, nes dėl karantino liko ne visiškai įgyvendintas 2019 m. laimėtas Erasmus+ projektas bei yra skirtas finansavimas 2020 metų projektui.

      Dešimties metų patirtis aiškiai parodė, kad tarptautinio lygmens bendravimas bei bendradarbiavimas tapo prioritetine Centro sritimi, neatsiejama nuo ugdymo proceso. Aiškiai pastebimas teigiamas poveikis organizacijai: įnešamos naujovės į mokymo procesą, stažuotes užsienyje atlikę mokiniai yra paklausesni darbo rinkoje, savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi. Galima tvirtai teigti, kad projektai, stažuotės, praktikos jungia, vienija ne tik vietos, bet ir skirtingų profesinių mokymo įstaigų bendruomenes, šalis ir tautas bei į ugdymo procesą įneša daug inovacijų, kurių dėka profesinis mokymas tampa kokybiškesnis bei patrauklesnis.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt