Vabalninko skyriaus mokytojai

Vardas Pozicija
Vilija Daukienė Psichologijos pagrindai, vadyba
Daiva Čebatorienė Civilinė sauga, gamtos apsauga, darbuotojų sauga ir sveikata, želdynų darbų mechanizavimas, įvadas į modulį, grupės vadovė
Sigita Čibinskienė Biologija
Reda Grinkienė Vadyba ir klientų aptarnavimas, tarptautiniai pervežimai, 99 grupės auklėtoja
Vida Gaidelionienė Matematika
Kristina Grubinskaitė Dirvožemio pagrindai, želdynų priežiūra
Valentina Jarutienė Muzika, 95 grupės auklėtoja
Zita Janeliūkštytė Matematika, informatika, informacinės technologijos
Dalia Janulytė Aplinkos tvarkymo mašinos, įranga, mechanizmai, Mašinų techninė priežiūra, Specializacija, Bendrieji mechanikos darbai, Įvadinis modulis į „Technikos priežiūros verslo darbuotojo“ profesiją, Automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas
Almantas Janušonis Žemės ūkio mašinos, konstrukcinės medžiagos, suvirinimas ir kalvystė, traktoriai, bendrieji mechaniko darbai(modulis), automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas(modulis), baigiamosios praktikos kontrolė
Genė Kanaitienė Rusų kalba, ekonominių žinių ir verslo pagrindai, 96, 97 grupės auklėtoja
Alvydas Kubilevičius Duomenų apdorojimas, duomenų bazės ir elektroninės lentelės
Vidmantas Kupčinskas KET, automobiliai, traktoriai
Dalia Liaukevičienė Etika, karjeros planavimas, profesinė etika ir aptarnavimo kultūra, įvadas į modulį, soc. paslaugų poreikio tyrimas, grupės vadovė
Dalė Markutienė Socialinio darbo pagrindai, socialinės paslaugos, socialinis darbas su klientu, dokumentų tvarkymas, soc. politika ir soc. apsaugos sistema, įvadas į modulį, baigiamosios praktikos kontrolė, fiziologija ir slauga, sveikata ir sanitarija, 100 grupės vadovė
Marytė Martinkevičienė Anglų kalba, spec. anglų kalba
Henrikas Mejeras Kūno kultūra, sporto būrelis, tinklinis, krepšinis, sveika gyvensena
Nijolė Morkvėnienė Istorija
Danguolė Repečkienė Apskaitos pagrindai, teisės pagrindai
Sigutė Sakalauskienė Tikyba