Technikos priežiūros verslo darbuotojas (M43071603)

Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 

      Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis

      Mokymosi trukmė: 3 metai

      Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa skirta rengti technikos priežiūros verslo darbuotojus, gebančius organizuoti mašinų techninės priežiūros ir taisymo paslaugų teikimą, atlikti mašinų techninę priežiūrą, remontuoti mašinų detales, taisyti mašinas.

      Siekiant šių tikslų būsimieji technikos priežiūros verslo darbuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto technologijos, elektrotechnikos, pagrindinių konstrukcinių ir pagalbinių medžiagų, techninės braižybos, techninių matavimų, mašinų serviso įrangos ir eksploatacinių medžiagų, automobilių, traktorių, gamybos priemonių inventoriaus techninės priežiūros ir remonto, traktorių ir automobilių valdymo, darbo organizavimo, raštvedybos, darbo kompiuteriu, darbo teisės, aplinkosaugos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ir kitų dalykų.

      Praktinis mokymas vyksta mokomuosiuose ūkiuose, bendrovėse, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėse, remonto bei serviso įmonėse, privačiuose ūkiuose. Praktinio mokymo trukmė – 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto atlikimo gebėjimai.

      Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas. Sėkmingai baigę Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programą įgysite šiuos gebėjimus ir kompetencijas:

      1. Saugiai dirbti.
      2. Organizuoti darbo vietą.
      3. Priimti užsakymą  paslaugai atlikti.
      4. Parinkti žemės ūkio mašinoms eksploatacines medžiagas.
      5. Nustatyti žemės ūkio mašinų gedimus naudojantis techninio serviso įranga.
      6. Atlikti žemės ūkio mašinų techninės priežiūros operacijas.
      7. Paruošti žemės ūkio mašinas laikymui.
      8. Vairuoti (B, C1 kategorijų automobilius ir TR1, TR2, SZ kategorijų traktorius) transporto priemones.
      9. Parinkti konstrukcines medžiagas ir jas apdirbti.
      10. Skaityti darbo brėžinius.
      11. Remontuoti detales šaltkalvio, kalvio, suvirinimo ir mechaninio apdirbimo būdais.
      12. Įvertinti žemės ūkio mašinų detalių, mazgų techninę būklę.
      13. Valyti, plauti agregatus, mazgus ir detales.
      14. Defektuoti žemės ūkio mašinų detales ir mazgus.
      15. Taisyti žemės ūkio mašinų mechanizmus, sistemas ir agregatus

      Baigus technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinės profesijos studijų krypties programas.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

S. Nėries g. 8, Vabalninko m., Vabalninko sen., Biržų r. sav., LT-41318 (8 450) 54332 +370 668 76060 vabalninkoskyrius@btvmc.lt