Profesinis mokymas

Stojantiesiems

 

      Čia įsigysite profesiją bei pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje

      Priėmimas vykdomas per LAMA BPO sistemą nuo birželio 1 d.      TEIKTI PROFESINIO MOKYMO PRAŠYMĄ

      Priėmimo žingsniai

zingsniai ryskiau 2

      Priėmimo datos

2019 priemimodatos

      Mokymo programos:

 

      Baigusiems 10 klasių (mokymosi trukmė 3 metai, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir kvalifikacija):

  • Technikos priežiūros verslo darbuotojo (modulinė)

      Baigusiems 12 klasių (mokymosi trukmė 1-2 metai, įgyjama tik kvalifikacija):

  • Technikos priežiūros verslo darbuotojo (modulinė)
  • Socialinio darbuotojo padėjėjo (modulinė)

      Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (mokymosi trukmė 3 metai įgyjama tik kvalifikacija):

  • Želdinių tvarkytojo

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro

      Vabalninko skyriuje (S. Nėries g. 8, Vabalninkas. Tel. pasiteirauti: (8 450) 54332)

Gimnazijos skyrius

 

      Akreditavus vidurinio ugdymo programą, įsteigtas Gimnazijos skyrius. Jame mokiniai gali mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (9, 10 arba I, II gimnazijos klasės) bei įgyti pagrindinį išsilavinimą ir vidurinio ugdymo programą (11, 12 arba III, IV gimnazijos klasės) bei įgyti vidurinį išsilavinimą. Galima mokytis vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa. Visi mokiniai, norintys įgyti vidurinį išsilavinimą, mokosi Gimnazijos skyriuje.

      Kiekvienam mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, mokyklos konsultantai padeda parengti individualų ugdymo planą. Jį sudaro privalomi vidurinio ugdymo programos dalykai (dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalba, matematika), pasirenkamieji vidurinio ugdymo programos dalykai (biologija / chemija / fizika, istorija / geografija, kūno kultūra / pasirinkta sporto šaka, technologijos / meninis ugdymas), pasirenkamieji mokyklos siūlomi dalykai ir dalykų moduliai elektrotechnika, vadyba, sveikos gyvensenos ugdymas ir kai kurie dalykai siūlomi mokytis išplėstiniu (A) arba bendruoju (B) kursu.

      Mokinio individualus planas

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

S. Nėries g. 8, Vabalninko m., Vabalninko sen., Biržų r. sav., LT-41318 (8 450) 54332 vabalninkoskyrius@btvmc.lt