Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mėsos, pieno, duonos

      Valstybinis kodas: T43072101

      Švietimo sritis: Gamyba ir perdirbimas

      Švietimo posritis: Maisto produktų technologijos

      Būtinas vidurinis išsilavinimas

      Programos trukmė 1 metai

      Aprašymo santrauka:

      Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą maisto pramonės darbuotoją, gebantį dirbti specializuotose maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės įmonėse arba cechuose bei prekybos centrų mėsos, kulinarijos, duonos kepimo bei konditerijos gaminių paruošimo padaliniuose, gebančius parinkti tinkamas žaliavas ir medžiagas maisto produktų gamybai, atlikti žaliavos paruošimo technologines operacijas, naudojantis įrengimais bei inventoriumi, nustatyti žaliavos kokybę, apskaičiuoti reikiamą žaliavos kiekį, ruošti pusgaminius, nustatyti pusgaminio kokybę, kokybiškai atlikti maisto produktų gamybos technologinius procesus, įvertinti maisto produkto, gauto technologinio proceso tarpiniu ir galutiniu etapu, kokybę, naudoti pažangias darbo priemones ir technologijas, saugiai dirbti, vadovautis gamybos ir asmens higienos tvarka, naudotis technologine literatūra, informacinėmis priemonėmis, taikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt