Priėmimas į I-ąją (9) ir II-ąją (10) gimnazijos klases

      Asmenys, siekiantys mokytis I-oje (9) ar II-oje (10) gimnazijos klasėse, prašymus gali teikti atvykę į Biržų technologijų ir verslo mokymo centrą Skratiškių g. 6, Biržai, Tel. 8 450 33484.

      Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:


1. Prašymą dėl priėmimo mokytis;
2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvirtinimui);
3. Gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);
4. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į I-ą (9) gimnazijos klasę);
5. I-os (9) gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į II-ą (10) gimnazijos klasę);
6. Vaiko sveikatos pažyma (forma 027-1/a);
7. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);
8. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:
8.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;
8.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;
8.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;
8.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;
8.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;
8.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga.

0
0
0
s2smodern