Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Sekretorius

    Reikalingas išsilavinimas: vidurinis

    Mokymosi trukmė: 2 metai

    Sėkmingai baigę Sekretoriaus mokymo programą įgysite šiuos gebėjimus ir kompetencijas:

    1. Spausdinti darbus
    2. Saugiai dirbti organizacine biuro technika
    3. Dirbti kompiuterinėmis programomis
    4. Rengti ir įforminti dokumentus
    5. Tvarkyti ir apskaityti dokumentus
    6. Taikyti elektroninių dokumentų valdymo sistemą
    7. Padėti organizuoti įstaigos archyvo darbą
    8. Priimti įstaigos lankytojus
    9. Bendrauti su interesantais valstybine ir bent viena užsienio kalba
    10. Talkinti vadovui planuojant darbotvarkę ir organizuojant renginius
    11. Organizuoti svečių sutikimą, priėmimą

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt