Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Sekretorius

      Sekretorius – administracijos darbuotojas, informuojantis klientus bei įstaigos darbuotojus ir atliekantis kanceliarinius darbus. Šis profesija patraukti, nes kiekvieną dieną gali tobulinti savo bendravimo įgūdžius. Sekretorius tiesiogiai bendrauja su klientais, kolegomis tiek gyvai, tiek telefonu ar elektroniniais laiškais.

      Valstybinis kodas: M44041502

      Programos apimtis: 60 mokymosi kreditų

      Būtinas vidurinis išsilavinimas

      Programos trukmė:1 metai

      Kvalifikacijos pavadinimas: sekretorius

      Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

      Programos paskirtis.

      Programa skirta kvalifikuotam sekretoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus.

      Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs sekretoriaus kvalifikaciją galės dirbti sekretoriumi valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.

  • Sekretorius dirba organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, laminavimo aparatu, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu, dokumentų naikikliu ir kt.
  • Sekretorius taiko greitojo spausdinimo technologiją, geba savarankiškai parengti ir įforminti įstaigos dokumentus, tvarko korespondenciją, organizuoja lankytojų ir svečių priėmimą, teikia informaciją apie įstaigos veiklą.
  • Sekretorius rengia, įformina, tvarko, apskaito ir perduoda saugoti dokumentus.
  • Sekretorius yra tiesioginis vadovo pagalbininkas organizuojant renginius, priimant lankytojus, svečius, planuojant komandiruotes.
  • Sekretorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, įstaigos nuostatais, darbo vidaus taisyklėmis, pareiginiais nuostatais.
  • Sekretorius išmano profesinės etikos ir etiketo reikalavimus, taiko juos darbe.

      Baigusiems mokymo programą bus išduodami šie dokumentai:

  • profesinio mokymo diplomas

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt