Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Automobilių mechanikas

      Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M43071604 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų.

      Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos.

      Švietimo posritis: Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai.

      Programos trukmė: 3 metai.

      Kvalifikacijos pavadinimas – Automobilių mechanikas

      Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS)  – IV

      Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje .

      Teorinio mokymo trukmė: 71 sav.

      Praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką): 60 sav.

      Programos apibūdinimas:

      Programos paskirtis. Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta  parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

      Būsimo darbo specifika. Automobilių mechanikas turi atlikti: variklių ir dalių tikrinimas ir gedimų nustatymą; variklinių transporto priemonių ir motociklų variklių montavimą, tikrinimą, bandymą ir priežiūrą; variklio mazgų arba visų variklių pakeitimą; sugedusių variklinių transporto priemonių dalių montavimą, tikrinimą, reguliavimą, išrinkimą, restauravimą ir keitimą; variklių ir stabdžių montavimą ar reguliavimą, vairo ar kitų variklinių transporto priemonių mazgų reguliavimą; variklinių transporto priemonių mechatronikos mazgų ir įtaisų montavimą, reguliavimą, priežiūrą ir keitimą; planinių priežiūros paslaugų teikimą, pavyzdžiui, alyvos keitimą, sutepimą ir variklio sureguliavimą, kad transporto priemonės veiktų sklandžiai ir būtų laikomasi taršos reglamentuojamųjų dokumentų; variklių ir jų mazgų surinkimą po taisymo.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt