„Profesinio mokymo įstaigos Biržų technologijų ir verslo mokymo centro infrastruktūros plėtra“

kuriame lieuvos ateiti

      Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas.

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (toliau Centras) sėkmingai pateikė planuojamo įgyvendinti projekto paraišką ir perėjo vertinimo procesą, todėl Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija priėmė sprendimą skirti finansavimą projekto įgyvendinimui.

      2019 m. gruodžio 18 d. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centras pasirašė projekto „Profesinio mokymo įstaigos Biržų technologijų ir verslo mokymo centro infrastruktūros plėtra“ (toliau - Projektas), Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0021 finansavimo ir administravimo sutartį (toliau - Sutartis). Centras įsipareigojo iki 2021m. birželio 18 d. įgyvendinti projektą. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“).

      Pagrindinė problema, kurią sprendžia projektas - profesinio mokymo įstaigoje naudojama infrastruktūra pasenusi ir nepakankama, todėl nėra užiktrinama profesinio mokymo kokybė.

      Projekto tikslas - padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į profesinio mokymo įstaigos infrastruktūrą.

      Uždavinys:

  • plėtoti infrastruktūrą, susijusią su profesinio mokymo programų, priskiriamų inžinerijos ir inžinerinių paslaugų bei paslaugų asmenims, sričių įgyvendinimu.

      Įgyvendinant projektą, bus vykdomos šios veiklos: automobilių mechaniko, suvirintojo, metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis, technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo, pagalbinio virtuvės darbuotojo ir konditerio profesinio mokymo programoms įgyvendinti skirtos įrangos, įrenginių, baldų ir įrankių įsigijimas.

      Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 499.997,75 Eur.

      Įgyvendinus projektą profesinio mokymo centro programoms vykdyti, Centre bus įsigyta įranga, įrenginiai, baldai bei įrankiai, todėl bus sudarytos sąlygos kokybiškam profesinio mokymo proceso organizavimui.

kla

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt