Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-1279 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

      09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Profesinio mokymo įstaigos Biržų technologijų ir verslo mokymo centro infrastruktūros plėtra“, projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0021 (toliau – Projektas), įgyvendinti yra skirtas iki 499.997,75 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt septynių eurų ir 75 ct) finansavimas.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt