kuriame lieuvos ateiti

„Turi profesiją – turi ateitį!“ Nr. 09/4.1-ESTA-V-735-01-0001

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras nuo 2019 m. lapkričio 12 d. dalyvauja projekto „Turi profesiją – turi ateitį!“ Nr. 09/4.1-ESTA-V-735-01-0001 veiklose.

      Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto trukmė 3 metai.

Projekto tikslinės grupės:

  • Profesinio mokymo įstaigų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • Profesinio mokymo įstaigų mokiniai, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose, socialiai, ekonomiškai, kultūriškai mažiau palankiose sąlygose.

Tikslas – užtikrinti galimybę socialiai jautrių grupių mokiniams įgyti profesiją.

Uždaviniai:

  • remti socialiai jautrių grupių mokinius, kurie mokosi profesinėse mokyklose;
  • tobulinti ugdymo procesą profesinio mokymo įstaigose;
  • plėsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybes.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • profesinio mokymo įstaigų mokinių iš socialiai jautrių grupių aprūpinimas mokymui reikalingomis priemonėmis;
  • neformaliojo ugdymo paslaugų, švietimo pagalbos teikimas profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
  • mokomosios medžiagos socialinių įgūdžių programos moduliams parengimas;
  • profesinio mokymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt