logo erasmus plusa

      Erasmus+ programos mobilumo projektas, 1 pagrindinė veikla -  profesinis mokymas

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras toliau plėtoja tarptautiškumo plėtros strategiją ir šiais mokslo metais (2018-2019 m.m.)  įgyvendina  Erasmus+ programos projektą „NAUJOS ŽINIOS IR PATIRTIS SU ERASMUS +“  Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905

      Siekiant kryptingo tarptautiškumo strategijos įgyvendinimo, toliau plėtojamos pradėtos ir naujos tarptautiškumo veiklos kryptys:

  1. Ugdymo proceso tobulinimas - mokymosi procesų modernizavimas;
  2. Modulinių mokymo programų ir pameistrystės diegimas;
  3. Vadovavimo ir valdymo procesų tobulinimas vadovaujantis Centre įdiegta Kokybės vadybos sistema (KVS);
  4. Profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje tobulinimas;
  5. Kontaktai su užsienio partneriais.

      Projekto partneriai: Grieta 3, SIA (LV) , infeba e.V. (DE) , Zuzana Vancova EKIP Europa (ES), Elso Közép Európai Önsegito Egyesület (HU), Zalenieku komerciala un amatniecibas vidusskola (LV), Temis Education (ES), Spunto Sviluppo Sociale Associazione di promozione sociale (IT), New service (IT), BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (AT), EURL ARISTOTE (FR).

      Projekto veiklose numatyti šie mobilumai:

      Mokinių:

      Į trumpalaikius mobilumus  Latvijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Austrijoje išvyks 44 įvairių profesinio mokymo programų (automobilių mechaniko, virėjo, apdailininko (statybininko), floristo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo ir pagal poreikį kitų mokymo programų) mokiniai. Du baigiamojo kurso virėjo profesinio mokymo programos mokiniai išvyks į ilgalaikę Erasmus Pro (3 mėn) stažuotę Italijoje.

      Visiems mokiniams iš projekto lėšų apmokamos kelionės, apgyvendinimo, maitinimo,

      draudimo ir kultūrinės programos išlaidos. Siekiant užtikrinti saugumą ir sėkmingą adaptaciją stažuotės pradžioje, į visas stažuotes mokinius lydės lydintieji asmenys, kurie teiks papildomą pagalbą ir paramą, adaptuojantis naujoje darbinėje bei kultūrinėje aplinkoje. 

      Profesinio mokymo specialistų ir administracijos darbuotojų:

      18 - darbo stebėjimo vizitų  (Vokietijos, Latvijos, Italijos, Ispanijos ar Vengrijos) profesinio mokymo įstaigose.

      2 - atvykstamieji dėstymo vizitai (Italija)(virėjo ir konditerio mokymo programos mokytojams, mokiniams ir socialiniams partneriams)

      2 - dėstymo vizitai (Latvijoje).

      Projekto pradžia: 2018 08 01

      Projekto pabaiga: 2019 06 30

      Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt