logo erasmus plusa

Erasmus+ "Verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas, panaudojant ES šalių patirtį" NR. 2016-1-LT01-KA102-022936

      Projekto koordinatorius: Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla

      Projekto partneriai (konsorciumo nariai):

  • Biržų technologijų ir verslo mokymo centras;
  • Klaipėdos turizmo mokykla.

      Priimantys partneriai:

  • Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Čekija;
  • BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH, Austrija;
  • Sistema Practices s.l. (ESMOVIA), Ispanija;

      Projekto tikslai:

  • Mokiniams- įgyti naujų profesinių verslumo įgūdžių ir kompetencijų, mokytis kūrybiškumo profesinėje veikloje, dirbant tarpkultūrinėje aplinkoje.
  • Personalui – tobulinti profesijos mokytojų kvalifikaciją verslumo ugdymo srityje, perimant užsienio šalių patirtį, siekiant ugdyti verslų, kūrybišką asmenį, pasirengusį profesinei veiklai, gebantį adaptuotis besikeičiančioje darbo rinkoje.

      Šiems tikslams pasiekti bus organizuojami trys mokinių ir personalo mobilumai Čekijoje, Austrijoje ir Ispanijoje.

      Projekto dalyviai: 18 pirminio profesinio mokymo mokinių ir 12 profesijos mokytojų, darbuotojų, atsakingų už mokinių profesinio mokymo organizavimą.

      Atrankos kriterijai:

  • Mokinių: profesinė motyvacija, mokymosi pažangumas, užsienio kalbos (anglų/vokiečių) įgūdžiai, komunikaciniai gebėjimai, asmeninės savybės.
  • Personalo: aktyvumas, atsakingumas, pareigingumas (dalyvavimas mokyklos darbo grupėse, rengiant naujas mokymo programas, mokyklos strateginio planavimo darbo grupėse, skaityti pranešimai metodinėse grupėse ir kt.), gebėjimai naudotis IKT technologijomis ir įgytą patirtį pritaikyti naujomis aplinkybėmis, šnekamosios užsienio kalbos žinios.

      Projekto rezultatai: parengta pasirenkamojo modulio "Verslumo ugdymas" programa visų specialybių mokiniams (derinant su partneriais). Projekto rezultatai turės poveikį ir naudą visiems dalyviams ir partneriams ilgalaikėje perspektyvoje, t.y. mokiniai įgys verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių, kuriuos pritaikys savo karjeroje. Personalui (profesijos mokytojams ir darbuotojams) mobilumas ES šalyse bus pripažintas kaip kvalifikacijos pakėlimas - įgyta (ar patobulinta) verslumo ugdymo kompetencija profesiniame mokyme.

Visiems dalyviams išduoti Europass mobilumo dokumentai. Europass mobilumo dokumentas - tai įrodymas apie įgytą tarptautinę patirtį, pakeltą kvalifikaciją ir/ ar padidintas kompetencijas.

      Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2016 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga 2017 m. rugsėjo 30 d.

      Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

      Ši medžiaga atspindi autoriaus nuomonę ir nei NA, nei Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos panaudojimą.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt