logo erasmus plusa

Erasmus+ „Profesinių įgūdžių ir gebėjimų plėtra su Erasmus+“ NR. 2016-1-LT01-KA102-023042

      Projekto koordinatorius Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

      Priimantys partneriai

      EURL ARISTOTE (Prancūzija)

      Int. Education College TEMIS (Ispanija)

      Euroform RFS (Italija)

      New service (Italija)

      BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (Austrija)

      Projekto tikslai

      1. Kūrybiškai plėtoti užsienio partnerių patirtį, gerinant profesinio mokymo kokybę, tobulinant įsivertinimo kompetencijas, mokymo ir mokymosi procesų organizavimą, skatinant mokymosi motyvaciją, mokėjimą mokytis;

      2. Gilinti profesinius praktinius įgūdžius užsienio verslo įmonėse ir mokymo įstaigose, ugdyti profesines, pagrindines, socialines, tarpkultūrines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus;

      3. Plėtoti partnerystę, bendradarbiavimą, bendruomenės narių tarptautinį judumą;

      4. Mažinti socialinę atskirtį.

      Projekto veiklos ir dalyviai

  1. Praktinio mokymo atlikimas įmonėse. Projekto dalyviai – penkių populiariausių specialybių: apdailininko (statybininko), automechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo ir floristo profesinio mokymo programų, pirminio profesinio mokymo lygmens mokiniai.
  2. Profesinio mokymo specialistų darbo stebėjimas (asistavimas) profesinio mokymo institucijose

      Projekto pradžia: 2016 09 01

      Projekto pabaiga: 2018 05 31

      Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

      Ši medžiaga atspindi autoriaus nuomonę ir nei NA, nei Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos panaudojimą.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt