logo erasmus plusaERASMUS+ „INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ PLĖTRA“ Nr. 2015-1-LT-01-KA102-013350

Projekto koordinatorius: Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

Konsorciumo narės:
Rokiškio technologijos ir verslo mokykla,
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla bei
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Priimantys  partneriai:
 EURL ARISTOTE  Prancūzijoje Stažuote planuojama 2016 m. kovo mėn.
Int. Education College TEMIS Jungtinėje karalystėje  stažuotė planuojama 2015 m. gruodžio mėn.

Projekto dalyvių tikslinė grupė – Profesinio mokymo specialistai

Projekto tikslai:
1. Kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei  kokybę, diegiant inovatyvius mokymo metodus.
2. Suteikti profesinių mokyklų darbuotojams (pedagogams) profesines žinias, įgūdžius ir reikiamus gebėjimus, diegiant naujus mokymo(si) metodus bei užtikrinant jų prieinamumą didesnei jaunų žmonių grupei.

Projekto veiklos - darbo stebėjimas ES šalių profesinio mokymo įstaigose, siekiant pasiekti projekto tikslus. 

Projekto pradžia: 2015 06 01
Projekto pabaiga: 2016 05 31

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt