logo erasmus plusa

ERASMUS+ programos 1 pagrindinis veiksmas: asmenų mokymosi mobilumo projektas

„Verslumo kompetencijų ugdymas ES profesiniame mokyme ir darbo rinkoje“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000366

 

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras projekte dalyvaujame partnerio teisėmis.

      Projekto koordinatorius: Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla.

      Partneriai Lietuvoje:

  1. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras;
  2. Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla

      Priimantys partneriai:

  1. Įstaiga, profesinio mokymo teikėja SEND (Palermo, Sicilija);
  2. Mokymo įstaiga PLATO „infeba“ (Limassol, Kipras);
  3. BVO, Austrija;
  4. Atlas Nova Ltd, organizacija (Sofia, Bulgaria).

      Pagrindinis projekto tikslas - pasitelkus ES šalių patirtį, profesinėse mokyklose ugdyti asmenį, pasirengusį profesinei veiklai, pasiryžusį ir gebantį adaptuotis besikeičiančiame socialiniame, ekonominiame gyvenime. Šiam tikslui pasiekti bus organizuojami mobilumo vizitai, kurių metu, projekto dalyviai mokytojai įgytų verslumo mokymo įgūdžių, perimant partnerių patirtį ugdant profesinius mokinio gebėjimus, o mokiniai ugdytųsi verslumo gebėjimus, formuotųsi ekonominį mąstymą, gebėtų tinkamai orientuotis ir sėkmingai veikti nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje

      Projekto dalyvių tikslinė grupė- profesijos mokytojai ir mokiniai (iš skirtingų mokyklų, 3 savaitėms po 5 mokinius į kiekvieną šalį ir po 4 profesijos mokytojus 6 dienoms).

      Projekte numatomas bendras dalyvių skaičius - 36 dalyviai (20 mokinių, 16 pedagogų).

      Planuojama, kad dalyvauti atrankoje turės galimybę tie mokiniai, kurių mokomųjų dalykų turinyje yra verslumo pagrindų, t.y. verslumas skatinamas per ekonomikos ir verslo pagrindų dalykus: smulkiojo verslo paslaugų teikėjo, vadybininko padėjėjo, kompiuterinės ir organizacinės technikos operatoriaus, floristo, dekoratyvinio apželdinimo verslo paslaugų darbuotojas.

      Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt