„Ugdyk karjerą su Erasmus +“ Nr. 2019-1-LT01-KA116-060388“

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro komanda - profesijos mokytojos Jolanta Širmelienė, Iveta Ruplėnienė ir Rasa Plikšnienė - kartu su Kupiškio technologų ir verslo mokyklos atstovais, pagal Erasmus+ KA1 besimokančiųjų ir personalo mobilumo profesiniame mokyme projektą „Ugdyk karjerą su Erasmus +“ Nr. 2019-1-LT01-KA116-060388“, lapkričio 24-30 dienomis dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje Švedijoje, Malmės mieste.

      Šios stažuotės tikslas buvo susipažinti su gimnazijų ir profesinių mokyklų švietimo mokymosi organizavimo ir įgyvendinimo Malmėje (Švedijoje) gerąja patirtimi, ugdant stažuotės dalyvių bendrąsias kompetencijas, reikalingas bendrajame ir profesiniame švietimo mokymosi sistemos funkcionalumui Lietuvos savivaldybėse stiprinti.

      Kvalifikacijos tobulinimo seminarus organizavo VENTURA EDUCATION COMMUNITY INTEREST COMPANY direktorius Jose Ventura. Vizitai buvo vykdomi Oresundgymnasiet gimnazijoje ir profesinio mokymo centre, Malmės mieto profesinės mokyklos mokomajame restorane bei  OHLSON’S įmonėje.  Mokymosi įstaigose buvo stebimas ugdymo procesas, apžiūrimos turtingos ir jaukios mokymosi aplinkos, pristatomi Švedijos švietimo sistemos ypatumai, naujos vertinimo metodikos, individualizavimas ir diferencijavimas, verslumo ugdymas mokyklose. Diskutavome apie jaunosios kartos motyvaciją kurti verslą bei profesinio mokymo specifiką Švedijoje ir Lietuvoje.

      Vizito metu pažinome Švedijos Malmės miesto žmones, jų kultūrą, architektūrą  bei, žinoma, švietimo sistemą, kuri labai artima lietuviškai.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt