Biblioteka - Skaitykla

Biblioteka - Skaitykla

 

Misija

      Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Informacinės ir edukacinės mokyklos bibliotekos funkcijos

 • komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
 • ugdomi moksleivių informaciniai gebėjimai – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, sintetinti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius;
 • mokyklos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu;
 • moksleiviams teikiamos profesinio informavimo paslaugos interneto technologijų priemonėmis.
 • teikiama pagalba pedagogams įgyvendinant ugdymo planus;
 • sudaromos sąlygos savarankiško mokymosi kokybei gerinti;
 • mokyklos bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis;
 • moksleiviai rengiami tapti visą gyvenimą trunkančio mokymosi proceso dalyviais.

Apie biblioteką:

 • Bibliotekos veiklos pradžia galima laikyti 1947 m., kai prasideda pirmieji įrašai bibliotekos apskaitos dokumentuose.
 • Bendras plotas 182 kv. m.
 • Patalpos: skaitykla, abonementas, saugykla.

      Bibliotekos fondas, kuriame kaupiama bei saugoma ugdymo procesui reikalinga literatūra, papildomas ir kitų formų informacijos laikmenomis.

      2020 m. sausio 1d. bibliotekos fondą sudarė: Vadovėlių - 5678 vnt.

      Spaudinių - 27087 vnt.

      Elektroninių išteklių - 244 vnt.

      Užsakoma 15 pavadinimų periodiniai leidiniai

Mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS

 • Įdiegta Mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS.
 • Naujai gaunamos literatūros apskaita tvarkoma nuo 2006 m.
 • Skaitytojai aptarnaujami nuo 2008 m.
 • Kataloge 10693 įrašai.

Bibliotekos darbuotojai

      Bibliotekos vedėja Dalia Liaukevičienė bibliotekai vadovauja nuo 2000 m.

      Bibliotekos vedėja turi aukštąjį bibliotekinį ir edukologinį išsilavinimą (1991 m. VU Bibliotekininkystės bibliografijos specialybė, diplomas A Nr. 912088. 2009 m. VPU Edukologijos su evangeliškąja teologija magistratūros studijos, magistro diplomas M Nr. 003232)

Bibliotekos ištekliai

 • bibliotekininko darbo vieta kompiuterizuota,
 • įrengta 34 darbo vietų skaitykla,
 • 4 darbo vietos yra kompiuterizuotos,
 • kompiuteriai sujungti į tinklą.

Biblioteka ir skaitykla aprūpintos organizacine technika

 • Televizorius;
 • DVD leistuvas;
 • Vaizdo leistuvas;
 • Spausdintuvas;
 • Foto aparatas;
 • Multiterpės vaizdo projektorius;
 • Nešiojamas ekranas.

Bibliotekos organizuojami renginiai

 • Literatūros parodos;
 • Mokinių darbų parodos;
 • Projektų sklaida;
 • Susitikimai;
 • Literatūros vakarai, viktorinos;
 • Atviros pamokos, edukaciniai užsiėmimai;
 • Pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminarai;

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

S. Nėries g. 8, Vabalninko m., Vabalninko sen., Biržų r. sav., LT-41318 (8 450) 54332 +370 668 76060 vabalninkoskyrius@btvmc.lt