Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai (8 450) 32 134 info@btvmc.lt

Socialinė pedagogė

      Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis mokinių gerove, padėti jiems adaptuotis Centre, racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes mokytis, lavintis, tapti savarankiškais asmenimis.

      Tik žinodama problemą galiu tau padėti!

      Socialinė pedagogė Laimutė Šlekienė (II aukštas 208 kab.)

      Darbo laikas

Savaitės diena

Tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais (mokinių, jų tėvų, globėjų/rūpintojų  konsultavimas)

Pietų pertrauka

Netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais (veiklų planavimas ir pasirengimas joms, dokumentų rengimas, bendradarbiavimas su mokytojais, mokinių tėvais, kitais specialistais) 

Pirmadienis - penktadienis

8.00 – 12.20

12.20 – 12.50

12.50 – 15.42

      Kontaktai: tel. Nr.+370 668 76057

      El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

      Konsultacijos gali vykti ir kitu iš anksto suderintu laiku

      Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, mokytojais ir kitais švietimo specialistais;
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais, dirba su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevenciją;
 • Padeda tėvams ar teisėtiems mokinio atstovams ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, Centro administracija sprendžiant mokinių socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • Kartu su Centro personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį informacinį darbą;
 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini mokinių ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Atstovauja ir gina mokinių teises Centre, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Su grupių auklėtojais ir kitais specialistais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;
 • Organizuoja mokinių nemokamą maitinimą;
 • Suderina dėl psichologo konsultacijų;

      Socialinio pedagogo naudingą informacija.

      Elektroninės patyčios: Atmintinė tėvams

      Elektroninės patyčios: Atmintinė mokiniams

      Atmintinė mokiniams apie atsakomybę

      Patarimai mokiniams Kaip internetu naudotis saugiau?

      Rekomendacijos mokiniams Kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

      Rekomendacijos mokiniams  Kaip kalbėtis su vaikais apie karą

      Patarimai suaugusiems Kaip išgyventi patyčias?

      Nemokama pagalba telefonu, internetu

      Psichologai Biržų rajono savivaldybėje

      Paslaugos Biržų rajono savivaldybėje

      Pagalba krizinio nėštumo atveju Biržų rajono savivaldybėje

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

 • Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai

 • Telefonas: (8 450) 32 134

 • Mobilusis: +370 668 76068

 • El. paštas: info@btvmc.lt

 • Kodas: 302643724

 • PVM kodas: LT100012838915