Kompetencijų vertinimas

      Kviečiame skaityti ir išsamiai susipažinti:

      Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (2020-09-30 Nr. V-1480) taikomas vertinant asmens įgytas I–V lygio kvalifikacijų kompetencijas (siekiant kvalifikacijos), reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“: 

      2.1. jei jis baigė formaliojo profesinio mokymo programą; 

      2.2. jei jis įgijo kompetencijas, mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu.

      Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (2008-01-11 Nr. ISAK-72) taikomas vertinant asmens, kuris yra priimtas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kuris siekia tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją, siekia, kad jo neformaliojo mokymosi, darbo patirties ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos būtų įskaitytos kaip kvalifikacijos dalis.

      Profesinio mokymo diplomo ir Pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas

      2021 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

      2020 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

      2019 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

2018 m. Kompetencijų vertinimo rezultatai

Eil.nr.

Mokymo programa, kodas, grupė

Teorinės dalies vidurkis

Praktinės dalies vidurkis

Bendras vidurkis

1.

Apdailininko (statybininko) mokymo programa, (330073202), 51 gr.

6,5

6,9

6,7

2.

Automobilių mechaniko mokymo programa, (330071606), 52 gr.

6,3

7,8

6,9

3.

Floristo mokymo programa, (330071606), 53gr.

8

8,5

8,3

4.

Virėjo mokymo programa (330101306), 53 gr.

6,9

7,7

7,3

5.

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa (440041718), 82gr.

8.6

8.5

8.6

6.

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa (440041711), 66 gr.

8,8

9,25

9,02

7.

Floristo modulinė profesinio mokymo programa (M44021402), 67 gr.

8,9

9

8,9

 

Vabalninko skyrius

     

8.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa (330071612), 57gr.

7,1

7,8

7,5

9.

Pardavimų konsultanto mokymo programa (330041707), 58gr.

6,9

6,1

6,5

10.

Želdinių tvarkytojo mokymo programa (217081202), 59gr.

8,25

8,5

8,4

11.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa (440071615), 75gr.

8,9

9,1

9

12.

Pardavimų konsultanto mokymo programa (440041710), 76gr.

9,2

8,3

8,8

13.

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa (440092302), 77gr.

8,2

8,4

8,3

 

2014 m. Kompetencijų vertinimo rezultatai

Grupė Profesinio mokymo programa Teorinė dalis Praktinė dalis Bendras
1 Automobilių mechaniko, su kodu 33 6,9 7,5 7,2
2 Apdailininko (statybininko), su kodu 33 6,5 6,4 6,4
3 Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, su kodu 33 8 9,8 8,9
4 Virėjo, su kodu 8 9,4 8,7
16 Automobilių mechaniko, su kodu 44 8,3 8,4 8,4
17 Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, su kodu 44 8 9,4 8,7
18 Floristo, su kodu 44 9,6 8,8 9,2
30 Apdailininko (statybininko), su kodu 44 7,6 7,9 7,8
7 Technikos priežiūros verslo darbuotojo, su kodu 33 7,4 7,4 7,4
8 Pardavimų konsultanto, su kodu 33 8,7 9 8,9
21 Socialinio darbuotojo padėjėjo, su kodu 44 9 9,3 9,1
22 Socialinio darbuotojo padėjėjo, su kodu 44 9,2 9,3 9,3
23 Pardavimų konsultanto, su kodu 44 9 9,6 9,3
24 Logisto ekspeditoriaus, su kodu 44 8,3 8,3 8,3
Bendras 8,2 8,6 8,4

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt