Kompetencijų vertinimas

BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO

2022 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas

Programos pavadinimas  Valstybinis kodas  Grupės Teorinės dalies (žinių) vertinimas Praktinė dalis (gebėjimų) vertinimas* Vertinimo vieta
 Data  Valanda  Data  Valanda
Konditeriai  T43101302 131 2022-10-10 09:00 2022-10-14 09:00 Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai

 * Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo data ir laikas gali keistis.

      Kviečiame skaityti ir išsamiai susipažinti:

      Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (2020-09-30 Nr. V-1480) taikomas vertinant asmens įgytas I–V lygio kvalifikacijų kompetencijas (siekiant kvalifikacijos), reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“: 

      2.1. jei jis baigė formaliojo profesinio mokymo programą; 

      2.2. jei jis įgijo kompetencijas, mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu.

      Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (2008-01-11 Nr. ISAK-72) taikomas vertinant asmens, kuris yra priimtas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kuris siekia tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją, siekia, kad jo neformaliojo mokymosi, darbo patirties ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos būtų įskaitytos kaip kvalifikacijos dalis.

      Profesinio mokymo diplomo ir Pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas

      2021 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

      2020 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

      2019 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt