Dokumentai

      Mokinio elgesio taisyklės.

      Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas rengiamas.

      Stipendijų ir materialinės paramos mokiniams skyrimo tvarkos aprašas.

      Pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo organizavimo tvarka rengiama.

      Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Biržų technologijų ir verslo mokymo centre tvarkos aprašas.

      Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt