Biblioteka - Skaitykla

Tikslai:

 • sukurti informacinį centrą;
 • siekti , kad biblioteka taptų aktyvia ugdymo proceso dalyve.

Funkcijos:

 • teikti mokyklos bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu;
 • ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.

Apie biblioteką:

 • įsteigta 1988 m;
 • bendras plotas 199 kv. m.;
 • patalpos: abonementas, skaitykla, knygų ir vadovėlių saugykla;
 • techninė įranga: 6 kompiuteriai, spausdintuvas, televizorius, multimedijos grafoprojektorius, vaizdo grotuvai;
 • skaitykloje 32 darbo vietos;
 • veikia interneto ryšys;
 • įkurtas profesinio informavimo taškas (PIT).

Apie fondus:

 • bibliotekoje yra knygų ir vadovėlių fondai;
 • prenumeruojama 14 pavadinimų periodinių leidinių;
 • bibliotekoje komplektuojamos mokymo programos, garsiniai ir regimieji dokumentai skaitmeninėse laikmenose, DVD, bendrojo lavinimo ir specialybių vadovėliai ir jų komplektų dalys, mokymo priemonės, kita literatūra.

Paslaugos :

 • pagalba mokiniams ir mokytojams, ieškantiems informacijos;
 • informacijos paieška pagal moksleivių bei mokytojų užklausas, pasitelkiant turimus informacijos šaltinius (abėcėlinis, sisteminis katalogai, žodynai, žinynai, interneto tinklapiai);
 • nuolatinis informavimas apie naujus spaudinius (išleistos literatūros sąrašai, naujų leidinių parodos);
 • knygos ir vadovėliai į kabinetus ir į namus;
 • informaciniai ir periodiniai leidiniai skaitykloje;
 • atsakymai į temines ir bibliografines užklausas;
 • bendradarbiavimas organizuojant renginius;
 • individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą.

        Naudojimosi biblioteka taisyklės ruošiamos

        Darbo laikas: 8.00 - 17.00, pietūs 12.00 - 12.45. Paskutinė mėnesio diena - tvarkos diena.

        

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt