Kaip atrasti gyvenimo džiaugsmą tyloje...

      Ketvirtadienį Biržų technologijų ir verslo mokymo centro moksleiviai vyko į tikybos mokytojos Sigutės Sakalauskienės organizuotą  išvyką  į Kelmės rajono Palendrių šv. Benedikto vienuolyną. Jis įkurtas šalia Palendrių bažnyčios 2002 metais iš Prancūzijos atvykusių šv. Benedikto ordino vienuolių. Šv. Mišių metu bendros maldos ir grigališkojo choralinio giedojimo sukeltas geras jausmas didingoje šio vienuolyno  bažnyčioje sužadino dar didesnį norą užmegzti pažintį su vietiniais vienuoliais.

      Po šv. Mišių buvome pakviesti į susitikimų salę, kur tėvas Grigalius papasakojo apie Benediktinų vienuolyno bei regulos įkūrėją šv. Benediktą, gyvenusį V amžiuje. Šv. Benediktas, pa­sak jį pagrindiniu Europos globėju paskelbusio popiežiaus Pauliaus VI, buvo taikos skelbėjas, vienytojas, kultūros mokytojas, o ypač Kristaus religijos šauklys ir vienuolinio gyvenimo pradininkas Vakaruose. Tėvas Grigalius akcentavo, kad jų tikslas tęsti Šv. Benedikto gyvenimo tradiciją bei vykdyti pagrindinę pirmtako taisyklę „Melskis ir dirbk“.

      Visas šios bendruomenės gyvenimas sukasi tik vienuolyno teritorijoje. Jauniems žmonėms pasmalsavus, kaip tapti vienuoliu,  Tėvas Grigalius šypsodamas atsakė, kad svarbu suprasti, jog pirmiausia žmogus turi būti pašauktas šiai misijai. O pašaukimas kyla ne iš žmogaus, bet iš Jėzaus Kristaus asmens. ,,Mes neiname į žmones, bet priimame žmones patys“,- sakė tėvas Grigalius. Įdomiai papasakojo Palendrių šv. Benedikto vienuolyno statymo istoriją, pristatė dienos darbotvarkę, kurios privaloma laikytis visai vienuolių bendruomenei. Ją sudaro trylika brolių, iš kurių šeši su puse yra lietuviai. ,,Pusė,-  juokavo  apie save kalbėdamas tėvas Grigalius,-  nes gimiau lietuvės ir italo šeimoje. “

      Vienuolis informavo, kad šalia vienuolyno yra svečių namai „Aušros žvaigždė“, į kuriuos atvyksta žmonės, norintys atsitolinti nuo pasaulio triukšmo bei nepaliaujamo skubėjimo, pasiryžę  praleisti kelias dienas tyloje, maldingoje vienatvėje. ,,Gyvendami nuolatiniame bėgime, skubėjime, triukšme žmonės nesusikalba ne tik vieni  su kitais, bet neranda laiko pasikalbėti patys su savimi. Mūsų tikslas atvykusiems svečiams sudaryti sąlygas pabūti tyloje, susitikti pačiam su savimi, susitikti su Dievu. Ši nepaprasta aplinka  padedam žmonėms atrasti vidinę ramybę bei pajusti Dievo buvimą“,-  viso susitikimo metu tėvas Grigalius nuolat akcentavo buvimo tyloje svarbą.

      Atsisveikindamas tėvas Grigalius visus mus palaimino su Kristaus kančios relikvija Šv. Spygliu bei palinkėjo eiti per gyvenimą kartu su Dievu. Po turiningos ekskursijos važiuojant namo galvoje vis sukosi tėvo Grigaliaus žodžiai: ,,Išmokite būti tyloje, raskite laiko pabūti tik su pačiu savimi ir pajusite, kad tyloje kalbantis Dievas padeda rasti atsakymus į visus gyvenimo klausimus.“

Vilija Daukienė

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt