Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra

      Spalio 22 - 26 dienomis profesinio mokymo įstaigų anglų kalbos mokytojų grupė dalyvavo stažuotėje "Anglų kalbos mokymo metodai profesiniame mokyme" Dubline (Airija) pagal projektą „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001.

      Alpha College of English lektorės Katie Greig ir Rachel Dowling suteikė žinių apie inovatyvias anglų kalbos mokymo formas ir metodus, įgalinančius integruotai mokyti dalyko/profesijos ir anglų kalbos. Praktinės veiklos (Google Classroom platforma, aktyvūs mokymo metodai, pamokų vertinimas ir aptarimas)  papildė ir įtvirtino teorines žinias.

      Patobulintos profesinio mokymo įstaigų anglų kalbos mokytojų dalykinės kompetencijos, įgytos žinios, praktiniai įgūdžiai bei suteikta mokymo medžiaga bus naudinga integruotai mokant dalyko/profesijos ir anglų kalbos.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt