Mokytojų mintys po technologijų mokyklinio brandos egzamino

      Švietimo sistema išgyvena daugybę išbandymų, susijusių su masiniu perėjimu prie nuotolinio ugdymo. Balandžio mėnesio viduryje mūsų mokykloje vyko technologijų mokyklinis brandos egzamino baigiamasis vertinimas. Šis egzaminas vykdomas spalio – balandžio mėnesiais. Jį sudarė trys dalys: gaminys, aprašas ir viso darbo pristatymas komisijai.  Egzaminą laikė 71 mokinys, tad mokytojų laukė didžiulis iššūkis kompetentingai įvertinti savo mokinius nuotoliniu būdu. Egzaminų rezultatai pateisino lūkesčius – turime daug įdomių, originalių darbų. Visi laikiusieji egzaminą išlaikė.

      Pokalbis su profesijos mokytojais apie jų mokinių pasiekimus.

      - Trumpai pristatykite savo mokomą dalyką bei egzamino užduotį.

      Vika Dabkevičienė

      - Mokau mokinius virėjų specialybės. Egzamino metu mokiniams buvo skirta užduotis - pagaminti patiekalą ir jį patiekti. Virėjas – tai žmogus, kuris sugeba pagaminti pačius skaniausius, įvairiausius, gardžiausius patiekalus. Šios srities atstovai geba perteikti maistą ne tik kaip patiekalą, bet ir kaip meno kūrinį.

      - Aptarkite savo mokinių pasiekimus ir originaliuosius darbus egzamino metu.

      - Mano mokinė pasirinko aktualią šių dienų baigiamojo darbo temą susijusią su sveikos gyvensenos propagavimu, skiriant daug dėmesio žaliavoms, kurios naudingai žmogaus sveikatai.96397351 699742377497214 4149136341503836160 n

      Mokinė savarankiškai parinko maisto žaliavas patiekalui ruošti. Gebėjo planuoti, organizuoti ir įgyvendinti technologinius procesus, teisingai parinko įrankius bei inventorių darbui, saugiai su jais dirbo.

      Mokinė atliko technologinių ir kalkuliacinių kortelių skaičiavimus, grafiškai pateikė patiekalo ir jo priedo (padažo) technologines schemas.

      Kūrybingai, šiuolaikiškai pateikė patiekalą. Pasirinko netradicinės formos ir spalvos lėkštę, pabrėžiant (išryškinant, akcentuojant) patiekalą. Bendras vaizdas lėkštėje pateiktas estetiškai, patraukliai.

      - Kaip Jums pavyko pasiekti puikius rezultatus?

96689606 1336246773251465 6558348849776164864 na

      - Skatinant mokinę susitelkimo mokytis, baigiamojo darbo rengimo plano terminų (datų) laikymosi, efektyvaus laiko planavimo, skatinant mokinę siekti užsibrėžtų tikslo - po mažą žingsnelį link pagrindinio (galutinio) rezultato,  atkaklumas siekiant geriausio rezultato. Be tarpinis bendravimas su mokine.  Motyvacijos kėlimas sužadinant mokinės smalsumą. Tikėjimas mokine ir jos gebėjimais, jėgomis siekiant geriausio tarpinio ar galutinio rezultato.

      - Kaip manote, kokios mokytojo savybės svarbiausios dirbant su mokiniais, mokant juos?

      - Gebėjimas priartėti prie mokinių, kurti šiltą atmosferą klasėje bei abipusio ryšio kūrimas. Taip pat gebėjimas sudominti mokomu dalyku, parodyti, kuo jis naudingas,  perteikti įdomia forma bei motyvuoti mokytis. Svarbus mokėjimas išklausyti ir suprasti mokinių norus ir poreikius. Kantrumas, tuo pačiu reiklumas ir pareigingumas taip pat neatsiejamos savybės.

      Geram mokytojui amžius visai nesvarbu. Mokytojo amžius svarbus tik tada, kai mokytojas neberanda bendros kalbos su mokiniais, kai mokytojui nebeužtenka kantrybės aiškinti po kelis kartus, kai jo dalykinės žinios apsiriboja vadovėliu, kai mokytojas ne padeda, o teisia, kai nebegeba juokauti, nepastebi jį supančios ir besikeičiančios aplinkos, kai pats netobulėja, kai nustoja gerbti mokinius.

      - Ką galėtumėte patarti ar palinkėti dabartiniams mokiniams ir mokytojams (nuotolinio mokymo metu).

      - Mokytojams linkiu ir toliau turėti jėgų mokyti ir perduoti savo žinias taip kaip darėte visada. Nes juk nuo Jūsų priklauso mokinių ateitis, Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus ir formuojate mokinio profesinį kelią.

      Mokiniams palinkėsiu ketureiliu.

      Jeigu nori dešimt gauti –
Reikia mokslo paragauti,
Su draugais po pievas nelakstyti,
O knygelę paskaityti!

***

      - Trumpai pristatykite savo mokomą dalyką bei egzamino užduotį.

      Tadas Špokas

      - Automobilių mechanikas - tai lyg automobilių daktaras. Visų pirma reikia atlikti tam tikrą diagnostiką (tyrimą), kad išsiaiškintum problemą ir tik tada pagydai automobilį. Automobilių mechaniko mokymo programa skirta rengti automobilių mechanikus, gebančius dirbti bendruosius transporto mechaniko darbus, diagnozuoti automobilių techninę būklę, atlikti automobilių techninę priežiūrą, remontuoti automobilio mechanizmus, agregatus.

      - Aptarkite savo mokinių pasiekimus ir originaliuosius darbus egzamino metu.

danoa

      - Mano mokinys įdėjo nemažai pastangų ir darbo atliekant savo projektą. Sukonstruoti sportinį automobilį reikia nemažai žinių bei tam tikrų sugebėjimų atliekant sudėtingas operacijas darbo metu.  Todėl manau, kad nieko keisto, kad jis gavo aukščiausią įvertinimą. Jo gaminys atitiko LASF (Lietuvos automobilių sporto federacijos) standartus. Mokinio projektas ir toliau tęs veiklą, nes šiuo automobiliu galės dalyvauti automobilių krose.

      - Kaip Jums pavyko pasiekti puikius rezultatus?

      - Kai pats mokinys siekia savo tikslo, tai mokytojui lieka jį užvesti ant teisingo kelio.

      - Kaip manote, kokios mokytojo savybės svarbiausios dirbant su mokiniais, mokant juos?

      - Manau, kad sugebėjimas su visais mokiniais rasti bendrą kalbą. Kai mokytojas yra įdomus pašnekovas mokiniui, tai ir mokinys yra suinteresuotas jo išklausyti. Profesijos mokytojo darbas labai dinamiškas, reikalaujantis naujausių technologinių žinių ir sugebėjimo visa tai perduoti mokiniams. Paprastai profesijos mokytojai neturi konkrečių vadovėlių, todėl yra priversti naudotis įvairesniais informacijos šaltiniais.

      - Ką galėtumėte patarti ar palinkėti dabartiniams mokiniams ir mokytojams (nuotolinio mokymo metu).

      - Mokiniams norėčiau palinkėti, kad jie stropiai ir kantriai dirbtų prie savo užduočių, o mokytojams palinkėsiu kantrybės ir išradingumo dirbant kiek neįprastu būdu.

***

      - Trumpai pristatykite savo mokomą dalyką bei egzamino užduotį.

      Vilius Čiapas

      - Esu inžinerinių dalykų specialybės mokytojas.

      TMBE darbo geriausios temos buvo: svarmenų stovas ir štangos svorių stovas. Abu gaminiai kokybiški, atitinka savo paskirtį.

      - Aptarkite savo mokinių pasiekimus ir originaliuosius darbus egzamino metu.

paveiksllis1a

      - Pasitelkiau savo charakterio savybes: užsispyrimą ir kantrybę. Labai dažnai ir ne tik pamokų metu komunikavau su mokiniais. Tai man padėjo vesti mokinius į priekį, bet, žinoma, tai išvargino ir mane. Ne visi mokiniai yra tokios brandos, kaip norėtume. Todėl teko nuolat juos motyvuoti, kad labai gerai atliktų brandos egzamino užduotis.

paveiksllis2a

      - Kaip Jums pavyko pasiekti puikius rezultatus?

      - Kantrybė ir bendravimas, noras bendrauti su mokiniais, jiems padėti. Kiekvieną darbą galima atlikti tik formaliai, bet galima ir kūrybiškai, maksimaliai įdedant dalį savęs.

      - Kaip manote, kokios mokytojo savybės svarbiausios dirbant su mokiniais, mokant juos?

      - Tada, kai mokytojas tampa mokinio pagalbininku, o ne svarbiausiu žinių perteikėju.

      - Ką galėtumėte patarti ar palinkėti dabartiniams mokiniams ir mokytojams (nuotolinio mokymo metu).

      - Mokiniams ir mokytojams - gebėti prisitaikyti (adaptuotis) neįprastoje situacijoje ir kantrybės vykdant savo pareigas bei siekiant bendro tikslo. Nuotolinį mokymą išnaudokime informacinių technologijų gebėjimams tobulinti. Viskas gyvenime praeina, todėl ateis diena, kai baigsis ir šis sunkus laikotarpis.

***

      - Trumpai pristatykite savo mokomą dalyką bei egzamino užduotį.

      Ingrida Pranauskaitė

      - Esu floristikos specialybės profesijos mokytoja. Floristikos TMBE tikslas buvo sukurti interjero puošybos gaminį. Mokiniai atlikdami šiuos darbus buvo labai išradingi ir kūrybingi. Šie darbai puoš ne tik mokyklos interjerą, bet ir džiugins ,,Savarankiško gyvenimo namų“ žmones.

      - Aptarkite savo mokinių pasiekimus ir originaliuosius darbus egzamino metu.

fiksavimas2a

      - Mokinių sukurta kompozicija, skirta interjerui, turi tenkinti visus komponavimo ir techninius reikalavimus, būti proporcinga erdvei ir atitikti interjero stilių bei atlikti jai skirtas funkcijas.

      - Kaip Jums pavyko pasiekti puikius rezultatus?

      - Tam, kad darbai vyktų sklandžiai buvo analizuojamas interjeras, braižomi eskizai, parenkamos tinkamos medžiagos ir priemonės, taisyklingai ir saugiai atliekami technologiniai procesai ir pasiruošiamieji darbai. Buvo laikomasi komponavimo taisyklių, spalvų derinimo būdų.

      - Kaip manote, kokios mokytojo savybės svarbiausios dirbant su mokiniais, mokant juos?

fiksavimas

      - Nuo įsiklausymo į mokinių poreikius, egzamino užduočių tinkamo pateikimo. Labai smagu, kad mokiniai vis didesnį dėmesį skiria ekologijai ir aplinkos priežiūrai, todėl daug medžiagų buvo panaudota iš antrinių žaliavų, šie darbai  puikus įrodymas, jog daiktai gali būti prikelti naujam gyvenimui ir puikiai atrodo interjere. Nebūtina ieškoti brangių ir ypatingų medžiagų bei priemonių, viską galima rasti šalia, neniokojant gamtos ir aplinkos.

      - Ką galėtumėte patarti ar palinkėti dabartiniams mokiniams ir mokytojams (nuotolinio mokymo metu).

      - Pagarba ir pakantumas vieni kitiems – labai svarbi vertybė bendravime.

      - Trumpai pristatykite savo mokomą dalyką bei egzamino užduotį.

      Vidas Povilionis

      - Mokau mokinius statybinių disciplinų. Egzamino tema - grindų dažymas epoksidiniais dažais.

94400047 234030851156027 7135456935255474176 na

      - Aptarkite savo mokinių pasiekimus ir originaliuosius darbus egzamino metu.

      - Technologijų darbus gerai atliko keli mokiniai, bet išskirti galiu tik vieną. Šis mokinys tvarkingai ir laiku,  pagal susidarytą planą, atliko technologijų egzamino darbus. Todėl nereikėjo skubintis, viskas buvo aptariama ir sprendžiama laiku.

      - Kaip Jums pavyko pasiekti puikius rezultatus?

      - Geri rezultatai – tai pirmiausiai gera mokinio motyvacija, noras gerai atlikti darbą, savalaikis darbų atlikimas, domėjimasis darbo (gaminio) gamybos technologija. Didelę įtaką turi geras, draugiškas mokinio ir darbo vadovo ryšys, kai pastangos dedamos darbo geresniam rezultatui pasiekti.

      - Kaip manote, kokios mokytojo savybės svarbiausios dirbant su mokiniais, mokant juos?

      - Dalyko kompetencija, tolerantiškumas, draugiškas darbas su mokiniais, laikmečio mokinių norų, poreikių supratimas.

      - Ką galėtumėte patarti ar palinkėti dabartiniams mokiniams ir mokytojams (nuotolinio mokymo metu).

      - Tolerancijos, supratimo vieni kitiems. Dėl nuotolinio mokymo – taip pat supratimo, kad tai nėra tik mokytojo ar tik mokinio darbas. Tai yra bendras darbas, bendros pastangos, siekiant geresnio rezultato - išmokimo.

      Dėkoju už pokalbį ir linkiu neišsemiamų pamokų idėjų.

Kalbino mokytoja Monika Baguškienė

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt