Naujas išbandymas - integruota nuotolinė pamoka

      Toliau tęsiantis nuotoliniam mokymui, ieškome naujų ugdymo metodų, norėdami, kad mokymo procesas vyktų sklandžiai, kūrybiškai ir įdomiai. Todėl gegužės 12 dieną buvo vesta nuotolinė integruota pamoka „Fasadų tinkavimas“. Pamoką vedė apdailininko  (statybininko) modulinės profesinio mokymo programos mokytojai- Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojas Dovilijus Serapinas ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokytoja metodininkė Jolanta Širmelienė.

      Pamokoje dalyvavo Ukmergės technologijų ir verslo AS1-19 grupė ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro 102 grupės I pogrupis- apdailininko (statybininko) mokymo programos  rankinio tinkavimo modulis.

      Šios pamokos tikslas ir uždaviniai: susipažinti su fasado tinkavimu ir pagal galimybės atlikti nesudėtingus fasado tinkavimo ar remonto  technologinius procesus, išklausius mokytojų informaciją, peržiūrėjus pateiktų filmukų nuorodas, išsiaiškinti fasadų tinkavimo seką ir technologinius procesus, sužinoti, kokią naudą arba žalą tinkas daro aplinkai.

      Su mokytoju bendravome ZOOM aplinkoje, elektroniniais laiškais ir telefonu. Buvo susitarta, kokias bendrąsias kompetencijas ugdysime, kalbėta apie tarpdalykinių ryšių svarbą, dėstomos medžiagos pasiskirstymą, aptartos namų darbų užduotys ir jų atlikimo laikas, refleksija.

      Pamokai pasibaigus galėjome pasidžiaugti mokinių aktyvumu, jų kūrybiškumu. Tikimės, kad ši bendra pamoka tai tik pradžia  tolimesniam bendravimui.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt