Profesinių įgūdžių tobulinimas Tenerifėje

      Įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „UGDYK KARJERĄ SU ERASMUS +” Nr.2019-1-LT01-KA116-060388, 2020 m. vasario 14 dieną 8 mokinių (2 automechanikai ir 6 apdailininkai (statybininkai) ) komanda, lydima Biržų technologijų ir verslo mokymo centro direktoriaus pavaduotojos ugdymui M. Bistrickienės ir anglų kalbos mokytojos R. Plikšnienės, išvyko į stažuotę atlikti trijų savaičių praktikos statybos ir automobilių remonto verslo sektoriuose Ispanijoje, Tenerifėje. Kartu su jais į darbo stebėjimo vizitą vyko laikinai einantis direktoriaus pareigas R. Čepokas ir profesijos mokytojas T. Špokas. Svarbiausi šio vizito tikslai buvo tobulinti profesinius- praktinius įgūdžius realioje darbo vietoje, įgyti patirties tobulinant ugdymo procesą, stebėti, kaip veikia Kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 standartą, atkreipiant dėmesį į vadovavimo ir procesų valdymo modelį.

      Darbo stebėjimo veiklos vyko dviejuose skirtingo lygmens mokymo įstaigose: IES Virgen de la Candelaria ir IES Maria Perez Trujillo profesinėse mokyklose. Vizito metu buvo sudarytos palankios sąlygos stebėti paslaugų ir aptarnavimo specialybių (mechanikų, statybininkų, virėjų, padavėjų) ugdymą, tobulinti profesinius įgūdžius ir kompetencijas. Mokyklų vadovai supažindino su įstaigų veikla ir pasiekimais. Buvo suteikta galimybė apžiūrėti profesinių mokyklų ir įmonių naudojamą techniką, įrangą bei susipažinti su darbo kultūra.

      Stažuotės metu buvo suteikta puiki galimybė vertinti panašumus ir skirtumus tarp Lietuvos ir Ispanijos profesinio mokymo sistemų, mokinių praktikos atlikimo vietų. Profesinių mokyklų mokytojai dalijosi gerąja patirtimi apie įvairių mokymo metodų taikymą pamokose, vertinimo sistemą, buvo apžiūrimos jaukios ir ugdymuisi palankios mokyklų – klasių erdvės.

      Profesijos mokytojas T. Špokas turėjo galimybę susipažinti su naujausiomis technologijomis ir įrenginiais bei praktiškai juos išbandyti. Centro vadovas R. Čepokas gilino žinias Kokybės vadybos sistemos srityje pagal standartą. Šios sistemos koordinatoriai mokė, kaip veikia procesai ir jų matavimo rodikliai. Pastebėta, kad jie yra panašūs į mūsų įstaigos procesus.

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro darbuotojų komanda, lankydama bei stebėdama mokinių darbą praktikos vietose, įvertino darbo sąlygas įmonėse, įrangą, naudojamą techniką, metodus, aplinką ir joje vyraujančią kultūrą, teikė reikiamą pagalbą.

      Laisvalaikiu visa komanda susipažino su šalies istorija, kultūriniu paveldu, papročiais ir tradicijomis. Įgyta patirtis patobulino mokytojų dalykines kompetencijas. Taip pat buvo ugdomos ir bendrosios stažuotės dalyvių kompetencijos: bendrakultūrinė, užsienio kalbos vartojimo, bendradarbiavimo. Stažuotės pabaigoje visiems dalyviams buvo įteikti sertifikatai.

      Įgytos naujos žinios, idėjos bei patirtis bus pritaikyta įstaigos valdymo ir mokymo procesuose.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt