Gerosios patirties sklaida

      Balandžio 21 d. ZOOM aplinkoje profesinio mokymo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui vyko nuotolinė konferencija. Joje    nuotolinio mokymo gerąja patirtimi dalijosi Biržų technologijų ir verslo mokymo centro pedagogės: profesijos mokytoja metodininkė Jolanta Širmelienė ir Vabalninko skyriaus vyresnioji matematikos mokytoja Vida Gaidelionienė.

      Mokytoja V. Gaidelionienė pasakojo apie matematikos pamokų nuotolinio mokymo, naudojant  vaizdo konferencijų programą „Zoom“, patirtį. Kalbėdama apie mokinių darbų vertinimą, mokytoja išskyrė programos „Quizizz“ privalumus. Ši programa leidžia nustatyti laiką, skirtą atsakymams pateikti, o gautus rezultatus galima analizuoti klasės ir kiekvieno mokinio mokymosi lygiu. Mokytoja pristatė užduotis, kurias atlikdami mokiniai aiškiau suvokia matematikos ryšį su gyvenimu. Taip pat  išskyrė nuotolinio mokymo privalumus ir trūkumus, akcentavo  mokytojų ir grupių auklėtojų bei mokyklos vadovų bendradarbiavimo svarbą.

      Profesijos mokytoja metodininkė J. Širmelienė pristatė darbo nuotoliniu būdu projektines veiklas. Pirmasis startavo projektas „Atnaujink savo namų erdvę“. Kadangi mokinių socialinė aplinka ir galimybės labai skirtingos, turėjo atsirasti ir antrasis projektas  „Technologinių statybinių procesų panaudojimas kitur ir kitaip“, kurio ištekliai nereikalauja daug resursų, bet puikiai pagilina mokinių žinias apie statybinius technologinius procesus.  Šių projektų tikslas:  skatinti mokinių kūrybiškumą, pritaikant turimas žinias apie statybinius technologinius procesus.  Technologinio proceso metu mokiniai pateikia nuotraukas arba filmuotą medžiagą, kuria technologines korteles arba darbo aprašą, įsivertina savo žinias, pasiektus rezultatus, sėkmes  ir nesėkmes, aptaria mokymosi veiklos rezultatus.

      Kelios akimirkos iš profesinio mokymo nuotoliniu būdu projektinių veiklų

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt