Kultūros paso renginiai

      Gruodžio 19 d. 92 grupės mokiniai dalyvavo edukaciniuose renginiuose Anykščiuose „Taip prasikalė diegas „Anykščių šilelio“. Mokiniai gilino pažintį su rašytoju klasiku Antanu Baranausku ir vieta, kur „prasikalė diegas „Anykščių šilelio“ – Klėtele. žiūrėjo animacinį filmuką „Klėtelės pasaka“. Kartu su edukatore apžiūrėjo Klėtelės eksponatus, jau matytus filmuke, išgirdo rašytojo gyvenimo įdomiausias istorijas. Sužinojo kad „Anykščių šilelis“ buvo sukurtas kaip giesmė ir išgirdo tarmiškai giedamą „Anykščių šilelio“ pradžią. Susipažino su Klėtelėje eksponuojamais vertimais į kitas kalbas. Antroji programos dalis vyko rašytojo A. Žukausko-Vienuolio, išsaugojusio A. Baranausko klėtelę, namuose. Mokiniai atliko praktinę užduotį.

      Kitas edukacinis renginys vyko Utenos kraštotyros muziejuje – Lietuviškos tapatybės problema. Buvo užduotas klausimas - Kas gi svarbiausia šių dienų lietuviui? Atsakymų bandėme ieškoti lietuvių poezijoje. Ar kas nors pasikeitė nuo Maironio laikų, kai jo eilėraščių žmogus taip gražiai identifikavosi su Lietuva? Buvo pavaizduota 10 stabtelėjimų nuo Maironio „Graži tu mano brangi tėvyne“ iki Aido Marčėno lyrinio herojaus, kalbančio Mėnulio Dievulio vardu: „Kur ta jūsų Tėvynė? Dykynė, / dykuma... Lietuva – pavogta“.

      Žmogus dabar yra kaip niekada laisvas. Vieni dar gali išsaugoti savo tautinę tapatybę, kiti gali ją ir prarasti, tapdami pasaulio piliečiais. Ar saugus būtų žmogus, netekęs tautinės tapatybės? Programos rengėjų parinkti tekstai įrodė, jog nesaugus. Mūsų tauta, vis labiau pasaulyje išsisklaidanti, tapatybę prarandanti, ar ji nesunyks, nieks nepavogs mūsų šalies? Tai didžioji mūsų viltis.

Grupės auklėtoja Regina Karosienė

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt