Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai (8 450) 32 134 info@btvmc.lt

Stažuotė Tenerifeje su ERASMUS+

 20180425 132535a

      Tenerifė – Ispanijos vulkaninė sala, didžiausia iš septynių Kanarų salų Atlanto vandenyne, kurioje pagal  „Profesinės patirties ir tarptautiškumo plėtra su Erasmus +“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-035122 projektą, į stažuotę Ispanijoje, Tenerifėje, Puerto de la Kruzo mieste, „Temis Education“  organizacijoje buvo išvykę penki profesijos mokytojai iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro.

 

      Stažuotės metu turėjome įgyvendinti iškeltus tikslus:

      1. Tobulinti ugdymo procesą - gerinti ugdymo turinio vadyba, mokymo ir mokymosi procesų organizavimą, naudojant IKT priemones, taikyti inovatyvius mokymo metodus.

      Šioje srityje pastebimi pokyčiai, tačiau ugdymo  proceso modernizavimas ir tobulinimas vis dar vis išlieka aktuali sritis, todėl ją būtina tobulinti perimant gerąją užsienio partnerių patirtį.

      2. Tobulinti kokybės vadybos sistemą - įdiegti kokybės vadybos naujoves, taikant naujojo ISO     9001:2015 standarto reikalavimus (koregavimo ir korekcinių veiksmų valdymą, vidaus audito principus).

      Kadangi ISO 9001:2015 standartas atnaujintas 2016 m. gruodžio mėn., būtina jį įgyvendinant tobulinti kokybės vadybos įgūdžius.

      Profesinis mokymas yra prioritetinė švietimo sritis Ispanijoje. Stažuotės metu lankytasi profesinio mokymo mokyklose , kur  didžiausią įspūdį paliko stipri Ispanijos švietimo sistema: švietimo politika yra kryptinga ir stipri, mokyklose diegiamai kokybės politikai skiriamas didelis dėmesys ir rezultatyvus finansavimas; mokyklos, kuriose įdiegtas ISO 9001 standartas, atnaujino savo mokymo bazes, sukūrė stiprias pedagogų komandas , mokymo aplinką, kurioje mokiniai gali pasiekti puikių ugdymo(si) rezultatų.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

  • Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai

  • Telefonas: (8 450) 32 134

  • Mobilusis: +370 668 76068

  • El. paštas: info@btvmc.lt

  • Kodas: 302643724

  • PVM kodas: LT100012838915