Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai (8 450) 32 134 info@btvmc.lt

Įspūdžiai iš projekto „PROFESINĖS PATIRTIES IR TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA SU ERASMUS+“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-035122 Kipre

 24201071 1934211743495120 520631652 oa

      Lapkričio 13 d. profesijos mokytojos Marytė Bistrickienė, Jolanta Širmelienė ir Iveta Ruplėnienė išvyko į vienos savaitės stažuožę Kipre pagal Erasmus+ projektą „PROFESINĖS PATIRTIES IR TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA SU ERASMUS+“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-035122

      Atvykusias mus pasitiko kalnai, vešlūs miškai, šilta turkio spalvos jūra, neįkainojamas istorinis ir kultūrinis palikimas. Toks yra Kipras. Šalis, kurią drąsiai galime įvardinti kaip vieną iš unikaliausių Viduržemio jūros perlų. Pasak legendos, šioje saloje iš jūros putos gimė meilės ir grožio deivė Afroditė, kuri ir apdovanojo Kiprą beveik visus metus šviečiančia saule, nepaprastu kraštovaizdžiu.

      Po trumpos pertraukėlės pradėjome darbines veikas, kurių metu buvo plėtojamos pradėtos ir naujos tarptautiškumo veiklos kryptys:

  1. Ugdymo proceso tobulinimas - gerinama ugdymo turinio vadyba, tobulinamas mokymo ir mokymosi procesų organizavimas, naudojamos IKT priemonės, taikomi inovatyvūs mokymo metodai.  Šioje srityje pastebimi pokyčiai, tačiau ugdymo  proceso modernizavimas ir tobulinimas vis dar vis išlieka aktuali sritis, todėl šią sritį būtina tobulinti perimant gerąją užsienio partnerių patirtį.
  2. Kokybės vadybos sistemos tobulinimas - įdiegtos kokybės vadybos naujovės, taikant naujojo ISO 9001:2015 standarto reikalavimus (koregavimo ir korekcinių veiksmų valdymą, vidaus audito principus). Kadangi ISO 9001:2015 standartas atnaujintas 2016 m. gruodžio mėn., būtina tobulinti kokybės vadybos įgūdžius jį įgyvendinant.
  3. Profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje tobulinimas - ugdomos profesinės, pagrindinės, socialinės, tarpkultūrinės kompetencijos ir bendrieji gebėjimai.  Bus siekiama plėtoti partnerystę, bendradarbiavimą, bendruomenės narių tarptautinį judumą, perimant užsienio partnerių gerąją patirtį.
  4.       Modulinių mokymo programų ir pameistrystės diegimas - siekiant perimti gerąją ES valstybių patirtį diegiant modulinę mokymo sistemą, organizuojant modulinių programų įgyvendinimą, planuojant ugdomąsias veiklas  ir  gilinant žinias ECVET kreditų sistemos taikymui.

      Stažuotės metu mumis rūpinosi „PLATO“College atstovas Antonio, kuris 1972 metais įkūrė šią mokymo įstaigą. Projekto priimantis partneris Kipre Private institute Plato education services LTD suorganizavo darbines projekto veiklas: vizitus į profesinio mokymo įstaigas ir ugdymo proceso stebėseną jose.

Mes stebėjome anglų kalbos pamokas. Jų mokymo programos skatina moksleivius kūrybiškai mąstyti, veiksmingai spręsti problemas, objektyviai analizuoti idėjas, bendrauti.

      Lankėmės profesinio mokymo įstaigose, kuriose didelis dėmesys skiriamas verslumo kompetencijų ugdymui. Kipre apie 90 procentų profesinio mokymo įstaigų moksleivių profesinio rengimo laikotarpiu dalyvauja verslumo ugdymo programose.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

  • Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai

  • Telefonas: (8 450) 32 134

  • Mobilusis: +370 668 76068

  • El. paštas: info@btvmc.lt

  • Kodas: 302643724

  • PVM kodas: LT100012838915