Kokybės vadybininkų stažuotė Katalonijos profesinio mokymo įstaigose

logo erasmus plusa

      Projekto ERASMUS+ „Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo kokybei gerinti“ Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000324 konsorciumo dalyviai - Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos vadovybės atstovai kokybei Ispanijoje (Barselonoje) tobulino profesines kompetencijas, reikalingas koordinuojant Kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą.

      Pažymėtina, kad tai antroji minėtų mokyklų Kokybės valdymo sistemų (toliau – KVS) komandų tarptautinė stažuotė. Pirmoji įvyko 2015 m. kovo mėn. Prancūzijoje (Paryžiuje).

      Taip pat atkeiptinas dėmesys, kad šių stažuočių tikslas – tobulinti KVS komandų gebėjimus - yra vienas iš aktualių, svarbių profesinio mokymo įstaigų procesų. Daugiausia gebėjimų, žinių, įgūdžių, sertifikuojant šiame projekte dalyvaujančių Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų sistemas, teko pademonstruoti būtent KVS komandų nariams. Tai ir jų dalyvavimas stažuotėse Europos Sąjungos šalių profesinio mokymo įstaigose, įsidiegusiose Kokybės valdymo sistemas, yra planingas, tikslinis procesas.

      Stažuotės Barselonos profesinio mokymo įstaigose priimančioji organizacija „International Education College TEMIS“ parengė aktualią, profesionalią, kokybišką (kitaip ir būti negalėjo, juk kokybės projektas...) programą. Aplankytos trys Barselonos ir viena Taragonos profesinio mokymo įstaiga, įsidiegusios vidines KVS.

INS Rambla Prim (Barselona) profesinio mokymo įstaiga

      Mokosi apie 600 mokinių, dirba 70 pedagogų. Paklausiausios profesinio mokymo programos: mechanika, verslas ir administravimas, IT („išmaniųjų telefonų‘) specialistų rengimas.

      KVS diegia nuo 2004 m. ISO 9001:2008 sertifikatą „gavo“ 2009 metais. Svarbiausi šios mokyklos KVS atstovų teiginiai, susiję su kokybės diegimu ir palaikymu: „...svarbiausia ne ugdymo, bet mokytojų mąstymo keitimas“, „...kokybės procesų diegimo ir įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo mokytojų, o ne nuo vadovų“, „...būtina prisivilioti mokytojus pokyčiams, pvz.: jei mokytojo parengta programa/planas atitinka kokybės standartus, mokytojas „atleidžiamas“ nuo perteklinių dokumentų rengimo, taip parodoma kokybės nauda“, „...norint diegti ir įdiegti kokybę, reikalingas bent 70% mokytojų palaikymas“.

INS Bonanova FP Sanitaria (Barselona) profesinio mokymo įstaiga

      Ispanijos Sveikatos ministerijos įsteigta prestižinė, žinoma, turinti gerą vardą profesinė mokykla, kurioje mokosi apie 600 mokinių, dirba 90 pedagogų. Pusė iš baigusiųjų šią mokyklą vėliau studijuoja aukštosiose mokyklose. Mokslas mokamas (apie 700 eurų per metus), todėl „nubyrėjimas“ tik 6%, kai Katalonijos vidurkis apie 15%.

      KVS diegiama nuo 1998 metų, 2003 metais mokykla sertifikuota pagal ISO 9001 standartą. Šios mokyklos KVS vadybininkas koordinuoja, padeda 120 kitų profesinio mokymo įstaigų, diegiančių KVS. Svarbiausi šios mokyklos KVS atstovų teiginiai, susiję su kokybės diegimu ir palaikymu: „...profesinio mokymo įstaigų tinklas pastoviai tikrinasi tarpusavyje, vieni kitus audituoja“, „...ne KVS vadybininkas, bet direktorius atsako už viską, tai mažiau rizikinga, kadangi viskas vienose rankose“, „...dokumentuose neminimas žodis kokybė, nes mokytojams jis „varo“ šoką“, „...adaptavo ISO 9001 standarto verslo kalbą į mokyklos kalbą“, „...KVS dokumentai, politika ir tikslai ir įstaigos strategija - vieningi dokumentai“, „...mokiniai įvertina mokytojus, administracija mokytojus, jeigu nustatoma, kad kažko trūksta – rengiamas mokytojo tobulinimo planas, direktorius vertinamas taip pat“.

Institut Pere Martell (Taragona) profesinio mokymo įstaiga

      Mokosi apie 1200 mokinių. Paklausiausios profesinio mokymo programos: automobilių mechanika, elektromechanika, grafinis dizainas, suvirinimas, mechatronika.

      KVS diegiama nuo 1999 metų, 2004 metais mokykla sertifikuota pagal ISO 9001 standartą, 2010 m. pagal EFQM. Šios mokyklos KVS vadybininkas pabrėžė glaudaus ryšio tarp mokyklų ir mokyklų KVS vadybininkų svarbą. Jis pats koordinuoja, paliko ryšius (pagal EFQM) su 11-a profesinio mokymo įstaigų. Svarbiausi šios mokyklos KVS atstovų teiginiai, susiję su kokybės diegimu ir palaikymu: „...mokykla, suinteresuota bendradarbiauti su sertifikuojančiomis institucijomis, taip kuriamas ir palaikomas grįžtamasis ryšys – parodoma, kas nuveikta kokybė gerinimo srityje“, „...Ispanijos profesinio mokymo įstaigos pirmos iš mokyklų pradėjo dalyvauti kokybės diegimo projektuose“. „12 teigiamų dalykų (+), kurie „atsirado“ ar buvo „sustiprinti“ diegiant vidinę KVS“:

 • Dokumentų kontrolė;
 • Darbo paskirstymas;
 • Aiškus ir matomas vadovavimas;
 • Išteklių optimizavimas;
 • Grupinis, komandinis darbas;
 • Veiklos efektyvumas;
 • Vidinės ir išorinės komunikacijos pagerėjimas;
 • Įrankių, medžiagų, priemonių paskirstymas;
 • Tapo lengviau prisitaikyti, reaguoti į išorės pokyčius;
 • Pagerėjo tarpusavio santykiai;
 • Išaugo suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas;
 • Kasdieninių veiklų „pritraukimas“ prie kokybės standartų.

INS Mare de Deu de la Merce (Barselonos) profesinio mokymo įstaiga

      Mokosi apie 2000 mokinių, dirba 150 pedagogų. Paklausiausios profesinio mokymo programos: audiovizualinės, kūno kultūra ir animacija (metrdotelis), įvaizdžio vadyba, automobilių mechanika ir automobilių dažymas, smulkių prietaisų remontas, IT, elektromechanika.

      KVS diegiama nuo 2000 metų, 2006 metais mokykla sertifikuota pagal ISO 9001 standartą. Šios mokyklos KVS vadybininkė pabrėžė, kad „keistis pradėjo po truputį, stengėsi nevartoti žodžio kokybė, bet veiklos tobulinimas. Kai prasidėjo pokyčiai, „atsirado“ labai daug darbo, todėl atliko eksperimentus – įvertino, ar tam tikros kokybės veiklos turi prasmę“. Įdiegus KVS išryškėjo, kad pagerėjus mokyklos valdymo kokybei pagerėjo ir mokymosi rezultatai. Toliau ypatingas dėmesys skiriamas apklausoms, kurios parodo pasitenkinimo aplinka, dėstymo kokybės lygį. Apklausos atliekamos naudojant elektroninį įrankį.

      Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

      Tinklapyje publikuojama medžiaga atspindi autorių nuomonę ir Europos Komisija ar jos institucijos neatsako už jame esančią informaciją.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt