Įgyvendintas Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas

Įgyvendintas Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas

,,Nauji įgūdžiai ir patirtis būsimam specialistui“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0805

 

EU LOGOTIPASa      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (toliau Centras) neapribotas ne tik mokyklos, bet valstybių sienomis. Galime pasidžiaugti, kad centro mokiniai jau penktus metus iš eilės mokomąsias praktikas atlieka įvairiose ES šalyse. Taigi šiandieninė profesinė mokykla turi savų privalumų - mūsų mokiniai profesijos mokytis gali ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Ten jie atlieka mokomąsias praktikas realiose darbo vietose.

      2014-2015 m.m. Centre įgyvendintas Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas ,,Nauji įgūdžiai ir patirtis būsimam specialistui“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0805 buvo skirtas floristo profesinio mokymo programos mokiniams. Projekto dalyvės: Erika Juozaitytė, Odeta Areimaitė, Ieva Paliulytė, Odeta Areimaitė, Odeta Karosaitė, Lolita Pranskūnaitė, Simona Kuodytė ir Jurgita Lekerauskienė praėjusį rudenį stažavosi Vokietijoje (Hamburge), o Deira Baltušytė, Daiva Janonytė, Alina Žiukienė, Andželika Andriekutė, Karolina Vasiliūtė, Jolanta Bložienė, Raminta Mickevičiūtė ir Šarūnė Tarvydaitė šį pavasarį - Italijoje (Cosenzoje). Projekto partneris – Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla.

      Projekto pagrindinis tikslas - gilinti būsimųjų floristų žinias, įgūdžius ir kompetencijas augalų ruošimo komponuoti, floristinių darbų kūrimo srityse, atliekant profesinę stažuotę Vokietijoje ir Italijoje, didinti jaunų specialistų konkurencingumą bei verslumą darbo rinkoje, skatinti mokinių pilietiškumą, bendrųjų gebėjimų ugdymą, šiuolaikinių užsienio kalbų mokymą ir bendradarbiavimą, naujų praktikų vystymą tarp atskirų Europos įmonių.

      Mokinius priėmė V.V. BERATUNGSSERVICE–EU Bildungsprogramme Vokietijoje ir Euroform RFS Italijoje.

      Projekto socialiniai partneriai- Biržų kredito unija ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.  

      Stažuočių metu pasiekti rezultatai tenkino ir mokinius, ir darbdavius, ir socialinius partnerius ir mokymo Centro specialistus. Dalyviai praktinį mokymą atliko realiose darbo vietose, kur turėjo galimybę susipažinti su floristikos mados tendencijomis, išmoko naudotis naujomis augalų komponavimo technikomis, įgijo naujų žinių apie augalų priežiūrą, floristikos meną, jo rūšis ir atskirų stilių ypatybes. Projektas tiesiogiai paskatino dalyvių kūrybiškumą, konkurencingumą, užimtumą ir verslumo dvasią.

      Visi mokiniai sėkmingai įvykdė praktikas, darbdaviai gyrė už stiprų profesinį pasirengimą. Mokiniams tai buvo didelis iššūkis, nes daugelis pirmą kartą vyko į užsienį, įgijo savarankiško gyvenimo patirties. Jie savarankiškai vykto į darbo vietas, o grįžę pasakojo, kad Vokietijos mieste Hamburge teko naudotis metro sistema, kuri jiems tapo žinoma ir aiški iki smulkmenų.

      Iš stažuočių mokiniai grįžo labiau savimi pasitikintys, drąsesni, siekiantys aukštesnių profesinių tikslų. Taigi stažuočių metu  dalyviai įgijo tarptautinės darbo patirties, kuri leis jiems ateityje sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje. Pagerėjo mokinių šnekamosios užsienio kalbos įgūdžiai.

      Stažuotės periodas dalyviams buvo įskaitytas kaip praktinio mokymo dalis, jie gavo Europass mobilumo dokumentus ir kitus sertifikatus.

      Gegužės 22 d. Centre vyko sklaidos konferencija „Tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, patirtis bei nauda profesiniam mokymui“, kurioje dalyvavo projekto parteriai, socialiniai partneriai, verslo atstovai, centro bendruomenė. Projekto dalyviai pristatė floristinių darbų parodą, parengtus apie stažuotes foto albumus, skaitė pranešimus apie stažuočių metu įgytą profesinę patirtį, pristatė darbo vietas bei įvykdytas užduotis, dalijosi įspūdžiais ir prisiminimais iš vizitų, prisiminė akimirkas iš įvairių ekskursijų. Džiugu, kad visos konferencijos metu jautėsi, jog projekto dalyviai labai artimai susidraugavę.

      Su kelione ir pragyvenimu susijusios išlaidos visiems projektų dalyviams buvo padengtos iš projekto dotacijos lėšų, tad į stažuotes gali vykti ir tie mokiniai, kurie į centrą mokytis atvyksta iš nepasiturinčių šeimų. Mūsų manymu, svarbiausia – noras tobulėti, todėl stengiamės visiems mokiniams suteikti vienodas sąlygas siekti profesinio meistriškumo.

      Projektas tiesiogiai paskatino tarptautinį bendradarbiavimą tarp mokymo institucijų ir verslo įmonių, socialinių partnerių, atvėrė mobilumo galimybes profesinių mokyklų mokiniams.

      Centre ir toliau plėtojama tarptautinė projektinė veikla. Šiais metais Švietimo mainų paramos fondui buvo pateiktos dvi Erasmus + paraiškos. Džiugu, kad jos abi buvo pripažintos tinkamomis ir jų įgyvendinimui skirtas finansavimas. Taigi ateinančiais mokslo metais tiek mokiniai, tiek profesinio mokymo specialistai galės kelti kvalifikaciją užsienio šalyse.

      Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

      Tinklapyje publikuojama medžiaga atspindi autorių nuomonę ir Europos Komisija ar jos institucijos neatsako už jame esančią informaciją.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt