Pedagogų stažuotė Vokietijoje

Pedagogų stažuotė Vokietijoje

 

EU LOGOTIPASa      Pagal Leonardo da Vinči projekto „Inovatyvūs sprendimai reintegruojant mokinius į profesinio rengimo sistemą“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0924 pedagogų stažuotė Vokietijoje.

      Birželio 21-28 d. profesinio mokymo specialistų grupė iš Lietuvos, tame tarpe Biržų technologijų ir verslo mokymo centro socialinė pedagogė Laimutė Šlekienė ir profesijos mokytoja Ingrida Pranauskaitė dalyvavo stažuoteje Vokietijoje Bavarijos krašte.

      Šioje šalyje profesinis mokymas atlieka esminį vaidmenį dualinėje sistemoje. Profesinis mokymas vyksta pakaitomis mokykloje ir įmonėje. Mokymas grindžiamas profesinio mokymo mokymo įstaigos ir įmonės, mokinio ir įmonės sutartimi. Darbovietė apmoka mokymo išlaidas ir moka mokiniams pašalpas apie 200-1000 eurų, priklausomai nuo profesijos arba kokiame sektoriuje dirba.

      Didžiąją stažuotės dalį praleidome Valstybiniame Valdkircheno profesinių mokyklų centre (Staatliches Berufliches Schulzentrum Waldkirchen). Pirmiausia mokyklos vadovas Uwe Burghard susipažindino su šio centro veikla. Diskutavome, jog dirbant su įvairių problemų turinčiais jaunuoliais labai svarbu jauno žmogaus asmenybė, supratimas, bendravimas su tėvais. Kiekvienas atvejis labai skirtingas, tik bendras darbas gali padėti išspręsti problemą. Kad mokinys lankytų mokyklą reikia mokinį skatinti. Stebėjome teorinio ir praktinio mokymo pamokas, bendravome su mokytojais, lietuvių emigrantų vaikais, dalyvavome seminaruose. Giliai įstrigo mokyklos vadovo išsakytos mintys apie veikiančią sistemą dirbant su problemiškais jaunuoliais. Visos stažuotės metu ieškojome patvirtinimo kiekvienam vadovų, specialistų išsakytiems teiginiams.

      

      Įdomu ir nauja mums buvo tai, kad šioje šalyje sukurtas stiprus socialinių partnerių tinklas, vieningai veikiantis jaunų žmonių naudai, jų problemų sprendimui, socialinių kontaktų stiprinimui, jų paramai ir reabilitacijai. Mokykloje dirba mokytojas-konsultantas, socialinis pedagogas, kurie bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis bei privačiomis konsultacinėmis tarnybomis, medikais, jaunimo tarnybomis, darbo agentūra, privačiomis įstaigomis, suteikiančiom visokeriopą pagalbą problemų turinčiam jaunimui.

      Bavarijos krašte yra sukurta jaunimo pagalbos organizacija „Freedom“ - kelias į nepriklausomybę. Veikia 3 įstaigos, kurios teikia diferencijuotą pagalbą priklausomybę turintiems jauniems žmonėms.

      Lankėmės vienos iš jų (Valdkirchene) bendrabutyje, kuriame gyvena jaunuoliai, išėję iš tėvų namų ar negalintys dėl įvairiausių priežasčių gyventi su tėvais, yra priklausomi nuo alkoholio ir narkotikų. Susipažinome su darbo specifika, pamatėme, kaip pasiaukojamai dirba socialiniai pedagogai, psichologai ir kiti specialistai, dieną ir naktį jais besirūpinantys.

      

      Aplankėme Bavarijos krašto darbo agentūrą Passau mieste. Profesinis informacinis centras BiZ teikia nemokamą konsultaciją ieškant darbo vietos, mokymosi įstaigos, norint keisti profesiją. Centro profesinės informacijos vadovė supažindino, kaip dirba mobilūs konsultavimo centrai (BiZmobil) mokyklose, mugėse. Vyko diskusija, stebėjome konsultavimą, galėjome internete praktiškai išbandyti darbo paieškos galimybes.

      

      Vizito pabaigoje susirinkome prie Waldkirchewn miesto rotušės, kur dalyvius pasveikino meras Heinz Pollak, jis džiaugėsi sėkmingu Lietuvos ir Waldkirchen profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimu.

      Stažuotė baigėsi, bet dažnai mintimis grįžtame į tą šalį, į tas vietas, kur lankėmės. Prisimename, kiek daug Bavarijos krašte yra daroma, kad kiekvienas jaunas žmogus, atsidūręs gyvenimo aklavietėje, nebūtų prarastas, kiek daug šioje šalyje yra sukurta dėl jo gyvenimo kokybės.

Socialinė pedagogė Laimutė Šlekienė,

Profesijos mokytoja Ingrida Pranauskaitė

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt