Tėvų susirinkimas

Tėvų susirinkimas

 

DSC 0047a      Vasario 21 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre įvyko tradicinis renginys – mokinių tėvų susirinkimas.

      Atvykusius tėvus pasitiko mokinių tarybos nariai E. Juozaitytė ir Ž. Skavaronskas (mokinių tarybos kuratorė G. Jankūnienė), kurie jiems įteikė socialinės pedagogės L. Šlekienės parengtus laiškus (apipavidalino neformalaus ugdymo užsiėmimo ,,Menų studija“ mokiniai, vadovė A. Čiapienė) ir informacinius leidinius (apipavidalino prof. mokytoja I. Ruplėnienė).

      Renginys prasidėjo mokinių menine programa aktų salėje. Scenoje pasirodė floristinės kolekcijos ,,Šėlsmas“ modeliai (D. Mockevičiūtė, V. Laiconaitė, D. Baltušytė, I. Mickevičiūtė, V. Vaičekonytė, S. Vaičiulėnaitė, S. Vaitekūnas, neformalaus ugdymo vadovės E. Prunskienė, A. Čiapienė, prof. mokytoja I. Pranauskaitė) meninės saviraiškos būrelio šokėjai (M. Bedalis, Š. Janonytė, R. Kuodis, Ž. Galiauskaitė, L. Baltutis, S. Vaitekūnas, V. Laiconaitė, I. Mickevičiūtė, Ž. Tomkus, neformalaus ugdymo vadovė E. Prunskienė) ir meninio skaitymo konkurso laureatai (A. Vaitaitytė, I. Mickevičiūtė, V. Vaičekonytė, mokytojos A. Bacevičienė, G. Kregždienė).

      Išklausę direktoriaus A. Aramino sveikinamąjį žodį, tėvai buvo supažindinti su Biržų skyriaus 2013 - 2014 m.m. I pusmečio pažangumo ir lankomumo rezultatais, kurių analizę pateikė skyriaus vedėjas M. Vegys. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui D. Žukauskas apžvelgė Centro 2013 – 2014 m.m. I pusmečio lankomumo ir pažangumo rezultatus ir kvietė tėvus diskutuoti tema ,,Kokia mokykla yra gera?“. Gimnazijos skyriaus vedėja Z. Vainauskienė informavo tėvus apie vidurinio ugdymo sistemą, brandos egzaminų pasirinkimo tvarką. Socialinė pedagogė L. Šlekienė kalbėjo apie I k. mokinių adaptacijos laikotarpį. Bendrabučio auklėtoja ir administratorė E. Prunskienė trumpai papasakojo apie mokinių gyvenimą bendrabutyje. Projektinę veiklą, kartu su mokiniais O. Pilkausku, A. Paliuliu ir A. Vaitaityte, apžvelgė projektų vadovė M. Bistrickienė.

      Įteikdami padėkas tėvams priminėme jiems, kad geri I pusmečio rezultatai – ne tik mokinių ir mokytojų pastangos, bet ir tėvų nuopelnas.

      Per susirinkimą buvo išrinktas tėvų atstovas į Centro tarybą. Juo tapo Gytis Drevinskas. Mokinių tarybos nariai (L. Baltutis, E. Juozaitytė, Ž. Skavaronskas A. Tamašauskienė, mokinių tarybos kuratorė G. Jankūnienė) tėvams organizavo ekskursiją ,,Modernizuota praktinio mokymo bazė“. Tėvai susipažino su atnaujintomis floristo, automobilių mechaniko, apdailininko ir virėjo specialybių mokymo laboratorijomis. Bibliotekoje, tėvai grožėjosi eksponuojamais 18 gr. mokinių (prof. mokytoja I. Pranauskaitė) floristiniais dirbiniais ir 29 gr. mokinio G. Figurino kūryba iš medžio, apžiūrėjo kompiuterių klases, 27 gr. mokinių A. Drevinskaitės ir V. Dutkutės (mokytojas M. Vegys) kūrybos parodą ,,Kitokie pasauliai“.

      Renginio pabaigoje tėvų laukė Virėjo mokymo programos mokinių (A. Vaitaitytė, D. Merkelytė, A. Ranonytė, D. Šernaitė, R. Kuodis, prof. mokytoja R. Kaminskienė) paruoštos vaišės.

      Centro bendruomenė džiaugėsi sulaukusi tėvų, kurie neliko abejingi savo vaikų mokymuisi.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt