Stažuotės Jungtinėje Karalystėje patirtis ir įspūdžiai

Stažuotės Jungtinėje Karalystėje patirtis ir įspūdžiai

 

EU LOGOTIPASa      Lapkričio 24 - 30 dienomis Lietuvos profesinio rengimo centrų darbuotojai dalyvavo Leonardo da Vinči projekto „Inovatyvūs sprendimai reintegruojant mokinius į profesinio rengimo sistemą“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0924 stažuotėje Jungtinėje Karalystėje, Portsmuto mieste.

      Stažuotės tikslas-išmokti naujų inovatyvių darbo metodų, dirbant su nenorinčiais lankyti mokyklos mokiniais, gerinti nelankančių mokyklą mokinių grupių dalyvių identifikavimo būdus ir numatyti veiksmingas darbo priemones, tobulinti informavimo ir konsultavimo darbą, pasirenkant profesinę karjerą, tobulinti konfliktų sprendimų ir prevencijos būdus ir metodus, kaip įtraukti nelankančių mokyklą mokinių grupių dalyvius į mokyklos bendruomenės kūrybinę veiklą, stiprinti saugų mokyklos mikroklimatą.

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytojai Regina Karosienė ir Donatas Plikšnis dalyvavo šioje stažuotėje ir dalinosi įspūdžiais.

      Stažuotės metu lankėmės Portsmuto Redwood Park School mokykloje. Šioje mokykloje mokosi specialiųjų poreikių ir hiperaktyvūs mokiniai. Mes susipažinome su mokyklos administracija, mokytojais, mokyklos materialine baze, lankėmės pamokose ir matėme, kaip vyksta šių mokinių mokymas. Buvo įdomu sužinoti, kad mokiniai, pasiekę atitinkamą žinių lygį, gali grįžti mokytis į vidurines mokyklas ir siekti koledžo ar universitetinio išsilavinimo.

      Susipažinome su „No Limits“ Southamptone organizacija, kurios darbuotojai padeda jauniems (nuo 11 iki 26 m.) žmonėms, turintiems įvairių elgesio problemų: vartojantiems alkoholį ar narkotikus, nesutariantiems su tėvais ir bėgantiems iš namų, patiriantiems smurtą ir prievartą šeimoje bei mokykloje, dalyvauti prevencinėse, lytinio švietimo ir kitose programose. Jie gali būti nukreipiami į mokymo, gydymo institucijas arba apmokomi darbo vietose, kur įgauna praktinių ir socialinių įgūdžių.

      Aplankėme RKadia Integrated Targeted Youth Support Servise organizaciją, kurios tikslas paruošti jaunus žmones darbinei veiklai. Tai ne vyriausybinė organizacija. Ji rašo projektus ir gauna finansavimą iš valstybės ir ES biudžeto. Čia apgyvendinami jauni žmonės, neturintys gyvenamosios vietos ir socialinių įgūdžių. Jie mokomi socialinių įgūdžių ir virėjo bei apželdintojo profesijų. Šioje organizacijoje nuolat vyksta įvairūs kursai, kuriuose gali dalyvauti visi norintys gyventojai.

      Susitikome su bendruomenės „Employment Support Teaching“ (EST) atstove, kuri papasakojo, kaip yra dirbama su problemiškos šeimomis. Su šia organizacija šeimos noriai bendrauja. Atsisakius bendradarbiauti, jos perduodamos vaikų teisių tarnyboms ir sprendžiamas klausimas dėl vaikų paėmimo iš šeimos. Kartais tėvams skiriamos baudos ar net laisvės atėmimas.

      Projekto partneriai Jungtinėje Karalystėje suorganizavo ne tik gerą darbinę, bet ir turiningą pažintinę programą: lankėmės Londone, Braitone, susipažinome su Portsmuto miesto istorija.

      Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

      Ši medžiaga atspindi autoriaus nuomonę ir nei NA, nei Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos panaudojimą.

Regina Karosienė ir Donatas Plikšnis

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt