Darbo pasiūlymai

Pareigų pavadinimas:

      Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Funkcijos:

      Organizuoti ir užtikrinti centre kokybišką ugdymo procesą, veiklos planų įgyvendinimą;

      Kaupti, sisteminti, apibendrinti centro informaciją ugdymo klausimais;

      Kurti edukacinę aplinką mokinių poreikiams;

      Organizuoti mokinių priėmimą, plėtoti centro  bendradarbiavimą  ir viešuosius ryšius.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją. 
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti ne mažesnį kaip 3 pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti ne mažiau kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

 1. Gerai mokėti lietuvių kabą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais,  reikalavimus;
 2. Žinoti profesinio mokymo programų rengimo metodiką,  licencijavimo tvarką, profesinio rengimo standartų, ugdymo ir mokymo planų, ugdymo organizavimo formas bei kitus vidurinio ugdymo ir pirminio bei tęstinio  profesinio mokymo proceso bei neformaliojo švietimo organizavimo ypatumus;
 3. Puikiai naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo tvarkyklėmis ir kitomis reikalingomis programomis; rengti dokumentus, kaupti, valdyti sisteminti ir analizuoti informaciją; rengti dokumentus, kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
 4. Išmanyti centro veiklos organizavimą, profesinio mokymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles;
 5. Puikiai išmanyti Mokinių registro, elektroninio dienyno ir kitų švietimo informacinių sistemų funkcionalumą; 
 6. Gerai išmanyti Kokybės vadybos sistemos principus, veiklos procesų stebėsenos ir matavimo metodus;
 7. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;
 2. Gyvenimo aprašymas (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 3. Vadovavimo ugdymo procesui gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl ugdymo proceso įgyvendinimo centre (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.)
 4. Darbo stažą patvirtinantys dokumentai;
 5. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
 6. Užpildyta pretendento anketa.

Dokumentai pateikiami:

      Dokumentai pateikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) per Valstybės tarnybos  valdymo informacinę sistemą  (VATIS) Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (http://www.testavimas.vtd.lt), iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. (įskaitytinai).

      Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

      Skratiškių g.6, Biržai

      Tel. (8 450) 32 134, el.p Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 info@btvmc.lt