Darbo pasiūlymai

Ieškomi darbuotojai:

      Mokytojo padėjėjo atranka

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigybei užimti nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 0,75 etato (30 val. per savaitę) darbo krūviu.

      Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,2 iki 7,8.

      Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
  • gebėti bendrauti su mokiniais, padėti jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, orientuotis aplinkoje, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
  • gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

      Pretendentas iki š. m. rugsėjo 17 d. 12.00 val. privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą.

      Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių 6, LT-41156, Biržai arba elektroniniu paštu adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Atranka vyks 2021 m.  rugsėjo 17 d. 13.00 val.

      Atranka bus vykdoma vertinant pretendentus pokalbio metu.

      Telefonas pasiteiravimui:  +370 677 19735.

      Elektroninis paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

      Psichologas (0,5 etato)

      Kvalifikaciniai reikalavimai:

      aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija;

      gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant centro bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

      gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu,  socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir  mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko / mokinio problemas;

      nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

      stiprinti mokytojų, kitų centro  darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su vaikais / mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.

      Psichologo veiklos sritys:

      konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu, taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais, su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

      įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas, atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

      švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

      psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija.

      Mokyklos psichologo pagalbos tikslas  stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

      Papildoma informacija teikiama telefonu Nr. +370 668 76068, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt