Darbo užmokestis

      Darbuotojų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal einamas pareigas

Pareigybių grupės

2020 metų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, eurais

Vadovai

2094,40

Vadovų pavaduotojai

1780,24

Skyrių, sektorių, kitų padalinių vadovai, vedėjai

1177,44

Specialistai, pedagogai

1236,46

Kiti specialistai

850,24

Kvalifikuoti darbuotojai

716,70

Darbininkai

607,00