Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto suvestinė 2020 m. 3 ketv.

 

Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto suvestinė 2020 m. 2 ketv.

 

Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto suvestinė 2020 m. 1 ketv.

 

Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto suvestinė 2019 m.

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto suvestinė 2019 m. 3 ketv.

 

Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto suvestinė 2019 m. 2 ketv.

 

Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto suvestinė 2019 m. 1 ketv.

 

Forma Nr.2

 

Biudžeto suvestinė 2018 m.

 

0486_Forma 1N_2018 IV ketv.

0486_Forma 4N_2018 IV ketv.

0486_Forma B13_2016_2018 IV ketv.

0486_Forma B2_IPL_2018 IV ketv.

0486_Forma B2_VBL_2018 IV ketv.

0486_Forma B3_IBL_2018 IV ketv.

0486_Forma B3_VBL_2018 IV ketv.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2018 detali

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2018 nedetalizuota

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų IV-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

 

Biudžeto suvestinė 2018 m. 3 ketv.

 

0486_Forma 1N_2018 III ketv.

0486_Forma 4N_2018 III ketv.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2018 III ketv. detali

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2018 III ketv. nedetalizuota

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų III-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

 

Biudžeto suvestinė 2018 m. 2 ketv.

 

0486_Forma 1N_2018 II ketv.

0486_Forma 4N_2018 II ketv.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2018 II ketv. detali

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2018 II ketv. nedetalizuota

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų II-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

 

Biudžeto suvestinė 2018 m. 1 ketv.

 

0486_Forma 1N_2018 I ketv.

0486_Forma 4N_2018 I ketv.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2018 I ketv. detali

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2018 I ketv. nedetalizuota

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų I-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

 

Biudžeto suvestinė 2017 m.

 

0486_Forma 1N_2017 IV ketv.

0486_Forma 4N_2017 IV ketv.

0486_Forma 5N_2017 IV ketv.

0486_Forma B2_2017 IV ketv.

0486_Forma B6_2017 IV ketv.

0486_Forma B13_2017 IV ketv.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2017 pagal programą, finansavimo šaltinį, funkcinę klasifikaciją

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2017 nedetalizuota

Aiškinamasis raštas prie 2017 metų IV-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

 

Biudžeto suvestinė 2017 m. 3 ketv.

 

Forma Nr 1N_ 2017 m. III ketv.

Forma Nr. 2 2017 m III ketv. suvestinė

Forma Nr. 2 2017 m III ketv. detali

Forma Nr 4N_ 2017 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

 

Biudžeto suvestinė 2017 m. 2 ketv.

 

Forma Nr 1N_ 2017 m. II ketv.

Forma Nr. 2 2017 m II ketv. suvestinė

Forma Nr. 2 2017 m II ketv. detali

Forma Nr 4N_ 2017 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

 

Biudžeto suvestinė 2017 m. 1 ketv.

 

0486_Forma 1N_2017 I ketv.

0486_Forma 4N_2017 I ketv.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2017 I ketv. detali

Forma Nr.2 nuo 2012 m. (FIN-02 patvirtinta) 2017 I ketv. suvestinė

Aiškinamasis raštas prie 2017 metų I-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio