ena lta     tamoa moodle2a facebooka youtubea

Slider

Profesinio mokymo naujovė – galimybė mokytis dviejose mokyklose

Moduliai

      Šiemet priėmime į Biržų technologijų ir verslo mokymo centą ir jo skyrių Vabalninke, kaip ir į kitas profesinio mokymo įstaigas,  gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Modulinės – iš atskirų modulių sudarytos – profesinio mokymo programos leidžia mokiniui įgyti norimą kvalifikaciją ne tik mokantis nuosekliai pagal visą programą, bet ir imant atskirus modulius, pasirinkus priimtiniausią mokymosi būdą ir tempą.

      Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinių mokyklų auklėtiniai. Jie galės rinktis dalį programos, t. y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų.

      9 ir I gimnazijos klasės mokinys galės pasirinkti II–III kvalifikacijos lygio mažiausią 5 mokymosi kreditų apimties modulį arba didžiausią – 10 mokymosi kreditų apimties – dvejiems mokymosi metams, o III gimnazijos klasės mokinys galės pasirinkti II–IV kvalifikacijos lygio mažiausią 10 ir didžiausią – 20 mokymosi kreditų apimties modulį dvejiems mokymosi metams. Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesinio mokymo įstaiga susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį.

      Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.  Be to, mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas (ar jų modulius), Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti mokamos stipendijos ir teikiama kita materialinė parama, mokinys besimokydamas gali tapti ir tarptautinių projektų dalyviu, savo praktinius įgūdžius gilinti įvairiose užsienio valstybėse.

      Priėmimą į profesinio mokymo įstaigas (tiek į profesinio mokymo programas, tiek į  jų modulius) vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), jis vyksta internetu: https://profesinis.lamabpo.lt . Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje mokiniai turi galimybę iš pateikto programų modulių sąrašo pasirinkti atitinkamo kvalifikacijos lygio jam įdomios programos modulį (modulius).

      Taigi, 9-10 ir I-II gimnazijos klasės mokinys Biržų technologijų ir verslo mokymo centre gali rinktis Virėjo modulinės profesinio mokymo programos 10 kreditų modulį Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas.

      II-IV gimnazijos klasės mokinys Biržų technologijų ir verslo mokymo centre gali rinktis šiuos profesinių programų modulius.

      Floristo modulinė profesinio mokymo programa:

  • Augalų pažinimas ir paruošimas komponuoti - 5 kreditai;
  • Augalų komponavimo technologijos - 5 kreditai  (galima rinktis baigus modulį Augalų pažinimas bei paruošimas komponuoti);
  • Floristinių kompozicijų stiliai - 10 kreditų (galima rinktis baigus modulius: Augalų pažinimas bei paruošimas komponuoti. Augalų komponavimo technologijos.)

      Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa:

  • Metalo technologiniai darbai - 10 kreditų.

      Vabalninko skyriuje II-IV gimnazijos klasės mokinys gali rinktis šiuos profesinių programų modulius.

      Žemės ūkio verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa:

  • Ūkininkavimo pradmenys - 5 kreditai;
  • TR1 kategorijos traktorių vairavimas - 5 kreditai.

      Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa:

  • Želdynų įrengimas ir priežiūra - 10 kreditų;
  • Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra - 10 kreditų.

      Kviečiame išbandyti šią profesinio mokymo naujovę ir įgyti profesijos pagrindus Biržų technologijų ir verslo mokymo centre ar jo skyriuje Vabalninke.

      Primename, kad prašymus dalyvauti priėmime pagrindiniu vasaros etapu stojantieji gali teikti iki rugpjūčio 7 d., šių metų abiturientai – iki rugpjūčio 12 d. Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 15–26 d.

Biržų TVMC informacija

Aktualu

Elektroninis dienynas moodle vetmobilitycharteram lovejob

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt