ena lta     tamoa moodle2a facebooka youtubea

Slider

Informacija apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu

      Esant koronaviruso grėsmei, ugdymo procesas Biržų technologijų ir verslo mokymo centre nuo kovo 30 d. laikinai bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Pagrindinė mokinių ir jų tėvų informavimo priemonė – Tamo dienynas.

      Prasidėjus nuotoliniam mokymui, kiekvienas mokytojas Tamo dienyne informuoja mokinius, kokiu būdu bus dirbama – kaip bus pateikiamos užduotys, konsultuojama, tikrinama, vertinama.

      Pamokos nuotoliniu būdu per nuotolines mokymo aplinkas vykdomos pagal pamokų tvarkaraštį (tvarkaraštį rasite Centro interneto svetainėje čia, Vabalninko skyriaus pamokų tvarkaraštis čia) . Pamokų metu pagal tvarkaraštį kiekvieno dalyko/modulio mokytojas privalo būti prisijungęs prie  tų nuotolinio mokymo Aplinkų, kurias jis naudoja. Mokiniai jungiasi prie tų mokytojų nuotolinio mokymo  Aplinkų, kurio dalyko/modulio pamoka vyksta pagal tvarkaraštį.

      Jei mokinys negali prisijungti prie nuotolinio mokymo Aplinkos tvarkaraštyje nurodytu laiku,  peržiūri pamokos medžiagą  jam palankiu metu pagal mokytojo nurodytus peržiūrų būdus.

      Mokiniams, neturintiems arba turintiems ribotas galimybes jungtis prie nuotolinio mokymo Aplinkų, mokytojai paruošia popierinius užduočių variantų paketus savaitei. Apie paketų perdavimą ir atliktų užduočių surinkimą tariamasi individualiai, tarpininkaujant grupės vadovui, socialiniam pedagogui.

      Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau turi įsisavinti ir atsiskaityti už tą medžiagos dalį, kuri priskirta konkrečiam laikotarpiui. Mokinys privalo atsiųsti visų mokomųjų dalykų paskirtus atsiskaitomuosius darbus.

      Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie Tamo dienyno arba virtualios mokymo aplinkos, el. pašto duomenis, informaciją, kurią pateikia mokantys mokytojai, grupių vadovai.  Mokytojas mokinių įvertinimus ir lankomumą fiksuoja Tamo  dienyne pagal gautą atgalinį ryšį. Užduoties neatlikimas traktuojamas kaip nedalyvavimas pamokoje ir žymimas „n“ raide elektroniniame dienyne.

      Dėl techninės pagalbos mokiniai, mokytojai, tėvai gali kreiptis į techninių mokymo priemonių ir IT specialistus el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Vabalninko skyriuje el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Nuotoliniu būdu teikiama ir individuali švietimo pagalbos specialistų:  specialiosios pedagogės ir socialinių pedagogių, konsultacija. Administracijos ir specialistų kontaktus rasite Centro tinklalapyje (čia).

      Atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones tenka šeimai.

Aktualu

Elektroninis dienynas moodle vetmobilitycharteram

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt