Biržų technologijų ir verslo mokymo centras    Tel.: +370 668 76068,    El. p.: info@btvmc.lt       ena      lta       Profesinių mokyklų informacinė sistema facebooka youtubea

Slider

Informacija apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu

      Abiturientų užduodami klausimai atsakymai apie skiepus COVID-19.

      Esant koronaviruso grėsmei, ugdymo procesas Biržų technologijų ir verslo mokymo centre nuo gruodžio 9 d. bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Pagrindinė mokinių ir jų tėvų informavimo priemonė elektroninis dienynas – "Mano dienynas".

      Prasidėjus nuotoliniam mokymui, kiekvienas mokytojas "Mano dienyne" informuoja mokinius, kokiu būdu bus dirbama – kaip bus pateikiamos užduotys, konsultuojama, tikrinama, vertinama.

      Pamokos nuotoliniu būdu per nuotolines mokymo aplinkas vykdomos pagal pamokų tvarkaraštį (tvarkaraštį rasite Centro interneto svetainėje čia, Vabalninko skyriaus pamokų tvarkaraštis čia) . Pamokų metu pagal tvarkaraštį kiekvieno dalyko/modulio mokytojas privalo būti prisijungęs prie  tų nuotolinio mokymo Aplinkų, kurias jis naudoja. Mokiniai jungiasi prie tų mokytojų nuotolinio mokymo  Aplinkų, kurio dalyko/modulio pamoka vyksta pagal tvarkaraštį.

      Jei mokinys negali prisijungti prie nuotolinio mokymo Aplinkos tvarkaraštyje nurodytu laiku,  peržiūri pamokos medžiagą  jam palankiu metu pagal mokytojo nurodytus peržiūrų būdus.

      Mokiniams, neturintiems arba turintiems ribotas galimybes jungtis prie nuotolinio mokymo Aplinkų, mokytojai paruošia popierinius užduočių variantų paketus savaitei. Apie paketų perdavimą ir atliktų užduočių surinkimą tariamasi individualiai, tarpininkaujant grupės vadovui, socialiniam pedagogui.

      Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau turi išmokti ir atsiskaityti už tą medžiagos dalį, kuri priskirta konkrečiam laikotarpiui. Mokinys privalo atsiųsti visų mokomųjų dalykų paskirtus atsiskaitomuosius darbus.

      Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie Mano dienynas arba virtualios mokymo aplinkos, el. pašto duomenis, informaciją, kurią pateikia mokantys mokytojai, grupių vadovai.  Mokytojas mokinių įvertinimus ir lankomumą fiksuoja Mano dienynas pagal gautą atgalinį ryšį. Užduoties neatlikimas traktuojamas kaip nedalyvavimas pamokoje ir žymimas „n“ raide elektroniniame dienyne.

      Pastaba: Mano dienynas pasiekiamas iš PMIS (profesinių mokyklų informacinė sistemos) adresu: pmis.lt

      Mokinių prisijungimo instrukcija

      Tėvų globėjų prisijungimo instrukcija

      Nuotoliniu būdu teikiama ir individuali švietimo pagalbos specialistų:  specialiosios pedagogės ir socialinių pedagogių, konsultacija. Administracijos ir specialistų kontaktus rasite Centro tinklalapyje (čia).

      Atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones tenka šeimai.

      Pedagoginių darbuotojų, dirbančiu nuotoliniu būdu dėl Lietuvoje paskelbto karantino, tvarkos aprašas

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt