Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai (8 450) 32 134 info@btvmc.lt

kuriame lieuvos ateiti

Programa

Europos socialinio fondo agentūra

Projekto pavadinimas

Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre

Projekto numeris

09.4.1-ESFA-T-736-02-0002

Projekto vykdytojas

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“

Projekto partneriai

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

Marijampolės profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

Kėdainių profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

Joniškio žemės ūkio mokykla

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Projekto trukmė

18 mėnesių, 2020-10-21 – 2022-04-21

Projekto tikslas

Projekto tikslas - didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre.

Projektas sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Įvairių specialybių- apskaitininko, sekretoriaus, ekspeditoriaus, sandėlininko, pardavėjo, 9 partnerių profesinių mokyklų mokiniai įgis praktinių įgūdžių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre.

Projekto bendras biudžetas

 44 164.18 EUR

Projekto finansavimo šaltinis

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

  • Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai

  • Telefonas: (8 450) 32 134

  • Mobilusis: +370 668 76068

  • El. paštas: info@btvmc.lt

  • Kodas: 302643724

  • PVM kodas: LT100012838915