Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai (8 450) 32 134 info@btvmc.lt

kuriame lieuvos ateiti

      Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre. Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009

      Projekto vykdytojas Marijampolės profesinio rengimo centras

      Projekto partneriai Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

      Vilkijos žemės ūkio mokykla

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

      Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

      Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

      Alytaus profesinio rengimo centras

      Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

      Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

      Projekto trukmė: 2020-10-21 – 2022-04-21

      Projekto tikslas -  priartinti profesinį mokymą prie darbo rinkos poreikių, tobulinant ir/arba įgyjant praktinių įgūdžių sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre. Projekto įgyvendinimo metu žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 155 žemės ūkio gamybos verslo ir technikos priežiūros verslo specialybių mokiniai iš 8 profesinio mokymo įstaigų. Projektas sudarys sąlygas patirti realias darbo sąlygas ir įvertinti savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę, padrąsins mokinius rinktis mokymąsi pameistrystės forma, o įgijus kvalifikaciją tęsti darbą pagal pasirinktą specialybę.

      Projekto bendras biudžetas      Projektui įgyvendinti skiriama 97.536,15 eurų.

      Projekto finansavimo šaltinis   Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

  • Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai

  • Telefonas: (8 450) 32 134

  • Mobilusis: +370 668 76068

  • El. paštas: info@btvmc.lt

  • Kodas: 302643724

  • PVM kodas: LT100012838915