Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai (8 450) 32 134 info@btvmc.lt

Kompetencijų vertinimas

BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO

2023 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas

Informacija ruošiama...

      Kviečiame skaityti ir išsamiai susipažinti:

      Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (2020-09-30 Nr. V-1480) taikomas vertinant asmens įgytas I–V lygio kvalifikacijų kompetencijas (siekiant kvalifikacijos), reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“: 

      2.1. jei jis baigė formaliojo profesinio mokymo programą; 

      2.2. jei jis įgijo kompetencijas, mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu.

      Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (2008-01-11 Nr. ISAK-72) taikomas vertinant asmens, kuris yra priimtas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kuris siekia tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją, siekia, kad jo neformaliojo mokymosi, darbo patirties ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos būtų įskaitytos kaip kvalifikacijos dalis.

      Profesinio mokymo diplomo ir Pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas

      2021 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

      2020 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

      2019 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

  • Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai

  • Telefonas: (8 450) 32 134

  • Mobilusis: +370 668 76068

  • El. paštas: info@btvmc.lt

  • Kodas: 302643724

  • PVM kodas: LT100012838915